متخصص پوست تهران – دکتر رضا جعفری فشاركی

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا جعفری فشاركی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: خ شهید رجائی كوی ۱۳ آبان خ اصلی پلاك ۸ طبقه اول(شنبه جهارشنبه عصر) شماره تماس مطب: ۵۵۰۰۶۹۰۰-۷۷۱۶۲۷۶۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان …

متخصص پوست تهران – دکتر مرتضی رضیعی

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مرتضی رضیعی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: شهرك ژاندارمری بلوار مزداران پلی كلینیك تخصصی مزداران-پ۱۹۵۵ شماره تماس مطب: ۴۴۲۱۲۰۹۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۸۰۰

متخصص پوست تهران – دکتر سیمین ابراهیم زاده

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیمین ابراهیم زاده استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: بلوار فردوس روبروی تره بار پ ۳۲۸ واحد ۱۷ شماره تماس مطب: ۴۴۰۴۵۴۵۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۵۹۹

متخصص پوست تهران – دکتر محمد تقی تائبی

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمد تقی تائبی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: خ قلعه مرغی نرسیده به خط آهن اول-روبروی مسجدفاطمیه-پ۲۸ شماره تماس مطب: ۵۵۶۷۴۱۰۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۷۰۳

متخصص پوست تهران – دکتر محمد رضا شهسواری

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمد رضا شهسواری استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: خ شهید رجائی ایستگاه ورزشگاه پ ۳۵۲ شماره تماس مطب: ۵۵۳۱۲۲۹۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۷۲۶

متخصص پوست تهران – دکتر اشرف نصری

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر اشرف نصری استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: رسالت-چهارراه سرسبز-پ۶۴۶-واحد۶-ط دوم شماره تماس مطب: ۷۷۲۲۴۴۸۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۰۶۱

متخصص پوست تهران – دکتر رضا جعفری فشاركی

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا جعفری فشاركی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: خ شهید رجائی كوی ۱۳ آبان خ اصلی پلاك ۸ طبقه اول(شنبه جهارشنبه عصر) شماره تماس مطب: ۵۵۰۰۶۹۰۰-۷۷۱۶۲۷۶۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان …

متخصص پوست تهران – دکتر مرتضی حیدری

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مرتضی حیدری استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: فلكه دوم صادقیه ابتدای آیت اله كاشانی خ شهید اعتمادیان پ۲۸ واحد ۷ شماره تماس مطب: ۴۴۰۵۹۴۲۴-۴۰۵۵۵۲۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۷۹۸

متخصص پوست تهران – دکتر مهنازبهادری

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهنازبهادری استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: تهرانپارس – فلكه سوم جنب داروخانه لقمان واحد۲ شماره تماس مطب: ۷۷۷۲۰۵۸۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۸۸۸

متخصص پوست تهران – دکتر سیمین ابراهیم زاده

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیمین ابراهیم زاده استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: بلوار فردوس روبروی تره بار پ ۳۲۸ واحد ۱۷ شماره تماس مطب: ۴۴۰۴۵۴۵۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۳۵۲