متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر نعمت اله شیرانی

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نعمت اله شیرانی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: خ شمس آبادی -چهارراه قصر-ساختمان رودكی -طبقه همكف

شماره تماس مطب: 2368375

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3142

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر هدایت اله امامی

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر هدایت اله امامی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: خ شمس آبادی روبروی مجتمع رازی مجتمع شمس واحدشماره 112 –

شماره تماس مطب: 2231166

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3150

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر ناصرپیری اردكانی

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ناصرپیری اردكانی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: خ هشت بهشت غربی ساختمان سروش واحد7 – 2643963

شماره تماس مطب: 2643963

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3123

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر نصیر اسكندری

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نصیر اسكندری

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: اول خ فردوسی جنب بانك رفاه ساختمان حكیم

شماره تماس مطب: 2216974

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3140

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر مهدی ضیائی

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهدی ضیائی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: چهارباغ بالا مجتمع پارسیان طبقه اول 6274947

شماره تماس مطب: 6274947

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3090

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر مهدی مطیفی فرد

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهدی مطیفی فرد

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: خ شمس آبادی – مقابل بیمارستان عیسی ابن مریم – ساختمان شماره 17

شماره تماس مطب: 2205779

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3094

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر مهدی معینی

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهدی معینی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: خ آمادگاه -كوچه گلدسته

شماره تماس مطب: 2214388

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3095

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر مهدی مویدفر

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهدی مویدفر

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: خ بزرگمهر-جنب داروخانه زكریا

شماره تماس مطب: 3125277060

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3096

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر مهران رادی

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهران رادی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: خ شمس آبادی-روبروی بنیادشهید-ساختمان ام ار ای

شماره تماس مطب: 2211569

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3097

متخصص ارتوپد  اصفهان – دکتر مهدی عباسی

پزشک متخصص ارتوپد در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهدی عباسی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: ارتوپد

آدرس مطب: چهارراه محمدآباد-مجتمع پزشكی ملاصدرا

شماره تماس مطب: 2201701

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3076