مطب پزشكي(بيماريهاي زنان و زايمان) مهرنوش اصفهاني شهر ميناب

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: مهرنوش اصفهاني

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي زنان و زايمان

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر ميناب

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر ميناب واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي مهرنوش اصفهاني ::: ميناب بلوار امام ساختمان پزشكان سينا، طبقه 2، واحد 204

شماره تماس مطب پزشكي مهرنوش اصفهاني ::: 76 – 42227588

آزمايشگاه(آسيب شناسي (پاتولژي)) اكسير(پيام اصفهاني فرد) شهر لاهيجان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام آزمايشگاه ::: اكسير(پيام اصفهاني فرد)

تخصص این آزمايشگاه :::  آسيب شناسي (پاتولژي)

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر لاهيجان

این آزمايشگاه در چه منطقه ای از شهر لاهيجان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس آزمايشگاه اكسير(پيام اصفهاني فرد) ::: لاهيجان خيابان 22آبان جنب مخابرات مجتمع آپادانا

شماره تماس آزمايشگاه اكسير(پيام اصفهاني فرد) ::: -42244946

مطب پزشكي(پزشكي عمومي) رويا سرتيپي اصفهاني شهر رشت

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: رويا سرتيپي اصفهاني

تخصص این مطب پزشكي :::  پزشكي عمومي

مقطع ::: دكتراي حرفه اي

واقع در شهر رشت

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر رشت واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي رويا سرتيپي اصفهاني ::: رشت- خيابان فلسطين- كوچه شهيد دژم خوي- پلاك2

شماره تماس مطب پزشكي رويا سرتيپي اصفهاني ::: -33825782

مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) زهرا اصفهاني شهر رودسر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: زهرا اصفهاني

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر رودسر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر رودسر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي زهرا اصفهاني ::: رودسر خيابان انقلاب ساختمان پزشكان ميلاد

شماره تماس مطب پزشكي زهرا اصفهاني ::: 142 – 42617070

مطب پزشكي(پزشكي عمومي) الياس اصفهانيان شهر بندر تركمن

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: الياس اصفهانيان

تخصص این مطب پزشكي :::  پزشكي عمومي

مقطع ::: دكتراي حرفه اي

واقع در شهر بندر تركمن

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بندر تركمن واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي الياس اصفهانيان ::: بندرتركمن – روبروي شهرداري ساختمان پزشكان

شماره تماس مطب پزشكي الياس اصفهانيان ::: 17 – 34422977

مطب پزشكي(بيماريهاي گوش و حلق و بيني) سيدمحمد اصفهاني شهر ساري

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: سيدمحمد اصفهاني

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي گوش و حلق و بيني

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر ساري

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر ساري واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي سيدمحمد اصفهاني ::: ساري-خيابان قارن-روبروي دناياي كودك

شماره تماس مطب پزشكي سيدمحمد اصفهاني ::: 11 – 33324679

مطب پزشكي(جراحي عمومي) سيدحسين اصفهاني زاده شهر ساري

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: سيدحسين اصفهاني زاده

تخصص این مطب پزشكي :::  جراحي عمومي

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر ساري

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر ساري واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي سيدحسين اصفهاني زاده ::: ساري سه راه كشاورزي-بيمارستان اميرمازندراني

شماره تماس مطب پزشكي سيدحسين اصفهاني زاده ::: 11 – 33256780

مطب پزشكي(بيماريهاي كودكان) مسعودهاشم زاده اصفهاني+ شهر زاهدان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: مسعودهاشم زاده اصفهاني+

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي كودكان

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر زاهدان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر زاهدان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي مسعودهاشم زاده اصفهاني+ ::: زاهدان-خ خيام -روبروي جراحي شفا

شماره تماس مطب پزشكي مسعودهاشم زاده اصفهاني+ :::

آزمايشگاه(بيوشيمي پزشكي) خاتم الانبيا(عليرضا منصف اصفهاني)* شهر همدان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام آزمايشگاه ::: خاتم الانبيا(عليرضا منصف اصفهاني)*

تخصص این آزمايشگاه :::  بيوشيمي پزشكي

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر همدان

این آزمايشگاه در چه منطقه ای از شهر همدان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس آزمايشگاه خاتم الانبيا(عليرضا منصف اصفهاني)* ::: همدان-خيابان بوعلي-روبروي سينما قدس

شماره تماس آزمايشگاه خاتم الانبيا(عليرضا منصف اصفهاني)* ::: 81 – 32510144

مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) عليرضاعاصمي اصفهاني شهر بروجرد

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: عليرضاعاصمي اصفهاني

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بروجرد

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بروجرد واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي عليرضاعاصمي اصفهاني ::: بروجرد خ شهدا ، ساختمان پزشكان دانش طبقه 2 واحد 2

شماره تماس مطب پزشكي عليرضاعاصمي اصفهاني ::: 66 – 42611218