آزمايشگاه(علوم آزمايشگاهي) ملي راه شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام آزمايشگاه ::: ملي راه تخصص این آزمايشگاه :::  علوم آزمايشگاهي مقطع ::: دكتراي حرفه اي واقع در شهر اهواز این آزمايشگاه در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس آزمايشگاه ملي راه ::: اهواز ملي راه خ مهران …

فيزيوتراپي(فيزيوتراپي) مولا شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام فيزيوتراپي ::: مولا تخصص این فيزيوتراپي :::  فيزيوتراپي مقطع ::: كارشناسي واقع در شهر اهواز این فيزيوتراپي در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس فيزيوتراپي مولا ::: اهوازگلستان بلوارفروردين بين غزالي و سعدي شماره تماس فيزيوتراپي مولا …

داروخانه(داروسازي) مريم روزخوش شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام داروخانه ::: مريم روزخوش تخصص این داروخانه :::  داروسازي مقطع ::: دكتراي حرفه اي واقع در شهر اهواز این داروخانه در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس داروخانه مريم روزخوش ::: اهواز بلوار پاسداران كوروش روبروي شهرداري …

مطب پزشكي(بيماريهاي داخلي) محمود ساعت ساز شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام مطب پزشكي ::: محمود ساعت ساز تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي داخلي مقطع ::: متخصص واقع در شهر اهواز این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس مطب پزشكي محمود ساعت ساز ::: اهواز …

خدمات پزشكي(پزشكي عمومي) كلينيك تخصصي دي (اهواز) شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام خدمات پزشكي ::: كلينيك تخصصي دي (اهواز) تخصص این خدمات پزشكي :::  پزشكي عمومي مقطع ::: دكتراي حرفه اي واقع در شهر اهواز این خدمات پزشكي در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس خدمات پزشكي كلينيك تخصصي …

داروخانه(داروسازي) هلال احمر شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام داروخانه ::: هلال احمر تخصص این داروخانه :::  داروسازي مقطع ::: دكتراي حرفه اي واقع در شهر اهواز این داروخانه در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس داروخانه هلال احمر ::: اهواز پل لشكر شماره تماس داروخانه …

داروخانه(داروسازي) ولي عصر(دكتر فرهي) شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام داروخانه ::: ولي عصر(دكتر فرهي) تخصص این داروخانه :::  داروسازي مقطع ::: دكتراي حرفه اي واقع در شهر اهواز این داروخانه در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس داروخانه ولي عصر(دكتر فرهي) ::: اهواز خ طالفاني روبرويحسينيه …

خدمات پزشكي(پزشكي عمومي) شهداي سربازلشگرعملياتي شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام خدمات پزشكي ::: شهداي سربازلشگرعملياتي تخصص این خدمات پزشكي :::  پزشكي عمومي مقطع ::: دكتراي حرفه اي واقع در شهر اهواز این خدمات پزشكي در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس خدمات پزشكي شهداي سربازلشگرعملياتي ::: جاده …

فيزيوتراپي(فيزيوتراپي) نورايي شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام فيزيوتراپي ::: نورايي تخصص این فيزيوتراپي :::  فيزيوتراپي مقطع ::: كارشناسي واقع در شهر اهواز این فيزيوتراپي در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس فيزيوتراپي نورايي ::: كمپلو خ ناصرخسروشمالي نبش خ نامي شماره تماس فيزيوتراپي نورايي …

مطب پزشكي(بيماريهاي كودكان) فخري افرا شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام مطب پزشكي ::: فخري افرا تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي كودكان مقطع ::: متخصص واقع در شهر اهواز این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس مطب پزشكي فخري افرا ::: خ نادري نبش …