متخصص زنان وزایمان  زاهدان – دکتر دكترخدیجه رضائی كیخائی

پزشک متخصص زنان وزایمان در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترخدیجه رضائی كیخائی استان/شهر: زاهدان منطقه: تخصص پزشک: زنان وزایمان آدرس مطب: زابل-چهارراه دكترا-جنب فیزیوتراپی سینا شماره تماس مطب: ۲۲۲۱۳۷۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۲۵۸