متخصص ارتوپدی  کرمان – دکتر دكتر سهیل طالبی

پزشک متخصص ارتوپدی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر سهیل طالبی استان/شهر: کرمان منطقه: تخصص پزشک: ارتوپدی آدرس مطب: رفسنجان-خیابان مدرس-مدرس ۷-جنب فیزیوتراپی سینا شماره تماس مطب: ۵۲۳۱۴۸۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۴۶۵۹