متخصص گوش وحلق وبینی  تبریز – دکتر حمیرا رشدی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمیرا رشدی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: تبریز17شهریورجدید- اول مقصودیه -جنب فیزیوتراپی امام رضا

شماره تماس مطب: 5556142

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3813