متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی  اصفهان – دکتر شهلا حاجی علی عسگر

پزشک متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر شهلا حاجی علی عسگر

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: فیزیوتراپی و توانبخشی

آدرس مطب: چهار باغ بالا دروازه شیراز بن بست دادستان

شماره تماس مطب: 6638968

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2715