متخصص بیهوشی  اراک – دکتر شمس الحرار محمدحسن

پزشک متخصص بیهوشی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر شمس الحرار محمدحسن

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: بیهوشی

آدرس مطب: خمین- م مدرس- جنب داروخانه شبانه روزی

شماره تماس مطب: 2331587

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2105