متخصص بیهوشی  تبریز – دکتر حمید اشهری

پزشک متخصص بیهوشی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمید اشهری استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: بیهوشی آدرس مطب: تبریز- خ ۱۷شهریورجدید- بین ارتش وطالقانی- جنب داروخانه بقراط شماره تماس مطب: ۵۵۳۹۰۶۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۴۹

متخصص بیهوشی  تبریز – دکتر موسی تقی زاده ارجمند

پزشک متخصص بیهوشی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر موسی تقی زاده ارجمند استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: بیهوشی آدرس مطب: تبریز۱۷شهریورجدید- جنب برج آذربایجان- پ۴۵ شماره تماس مطب: ۵۵۶۴۱۷۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۷۴۸

متخصص بیهوشی  تبریز – دکتر مسعود اسكندانی

پزشک متخصص بیهوشی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مسعود اسكندانی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: بیهوشی آدرس مطب: تبریز-زعفرانیه -كوی گلگشت ۰ متری ۴۵ شماره تماس مطب: ۳۸۰۰۷۴۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۷۲۹

متخصص بیهوشی  تبریز – دکتر مقصود پورالهوردی

پزشک متخصص بیهوشی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مقصود پورالهوردی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: بیهوشی آدرس مطب: تبریز-سه راه شمس تبریزی-اول شمس تبریزی- جنب رادیولوژی شمس تبریزی شماره تماس مطب: ۲۳۵۰۱۹۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۷۳۲