متخصص تغذیه  اصفهان – دکتر عبدالرحیم امامی

پزشک متخصص تغذیه در شهر اصفهان نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالرحیم امامی استان/شهر: اصفهان منطقه: تخصص پزشک: تغذیه آدرس مطب: اصفهان خ فردوسی -چهارراه منوچهر-خ منوچهرپ ۹-ت ۲۲۲۲۳۵۱ شماره تماس مطب: ۲۲۲۲۳۵۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۲۷۵۳