متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر منصور مهرزاد

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر منصور مهرزاد استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خ ستارخان -جنب ایستگاه دربان نو-مقابل مسجد-مجتمع ایرانمهر شماره تماس مطب: ۶۶۵۰۰۶۲۸-۷۷۱۸۰۵۰۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۸۴۹

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر احمد حسن پور

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمد حسن پور استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خ جیحون-خ دامپزشكی-پ۷۱۶ شماره تماس مطب: ۶۶۸۸۵۳۷۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۰۴۰

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر سیدحسین كریمی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدحسین كریمی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خ ستارخان -ایستگاه دریان نو-اول خ نهم-پ ۷ شماره تماس مطب: ۶۶۵۰۱۸۸۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۳۲۰

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر محمود عبائی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمود عبائی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خ ابوذر-روبروی مسجد ابوذر شماره تماس مطب: ۵۵۷۰۹۹۴۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۷۹۲

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر سلیمان گرامی نیا

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سلیمان گرامی نیا استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: طهران میدان نبوت -نبش كوچه شهیدعظیمی نیا-پلاك ۱ شماره تماس مطب: ۷۷۹۱۷۱۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۲۶۴

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر مسعود جسمانی تفتی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مسعود جسمانی تفتی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خ شهید رجائی كوی ۱۳ آبان خ اصلی پ ۸ شماره تماس مطب: ۵۵۰۰۶۹۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۸۲۴

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر ذبیح اله وزیری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ذبیح اله وزیری استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خاورشهر-منطقه ۱۵-بلوك ۲۱-خ ششم-پ۲۱ شماره تماس مطب: ۳۳۸۵۲۳۲۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۱۸۲

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر شكراله افغان رحمانی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر شكراله افغان رحمانی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: خانی آبادنوشهیدلطیفی مقابل بانك قرض الحسنه مهر شماره ۱۲۳ شماره تماس مطب: ۵۵۰۲۲۹۹۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۶۱۷

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر سیروس محمدیان خضرلو

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیروس محمدیان خضرلو استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: شهرك غرب بلوارفرحزاد۱۸متری مطهری جنب بازار میوه پ۱۶۸ شماره تماس مطب: ۲۲۰۷۰۶۳۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۳۴۳

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر بهداد خدیوی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهداد خدیوی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: شهرری میدان حرم ابتدای ذكریای رازی روبروی اداره ثبت اسناد ساختمان امیرالمومنین شماره تماس مطب: ۵۵۹۰۷۹۶۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت …