متخصص جراحی عمومی  کرمان – دکتر دكترمحبوبه حاج جعفر

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترمحبوبه حاج جعفر

استان/شهر: کرمان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: كرمان-چهارراه طهماسب آباد-ساختمان پزشكان متخصص

شماره تماس مطب: 2474201

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4844

متخصص جراحی عمومی  کرمان – دکتر دكترعلی اكبرنخعی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترعلی اكبرنخعی

استان/شهر: کرمان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: كرمان-خیابان عباس صباحی ساختمان صبا

شماره تماس مطب: 2223242

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4831

متخصص جراحی عمومی  کرمان – دکتر دكترعلی مقدمی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترعلی مقدمی

استان/شهر: کرمان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: كرمان -بلوارجهاد ساختمان مادر

شماره تماس مطب: 2460716

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4834

متخصص جراحی عمومی  کرمان – دکتر دكتر مهدی جعفری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر مهدی جعفری

استان/شهر: کرمان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: زرند-میدان هفت تیر-ساختمان پزشكان شفا-طبقه اول

شماره تماس مطب: 4237092

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4783

متخصص جراحی عمومی  کرمان – دکتر دكتر مهدی رضایی زاده

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر مهدی رضایی زاده

استان/شهر: کرمان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: كرمان-چهارراه طهماسب آباد-ساختمان خاتم الانبیا-واحد18

شماره تماس مطب: 2451090

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4785

متخصص جراحی عمومی  کرمان – دکتر دكتر مسیح میرركنی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر مسیح میرركنی

استان/شهر: کرمان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: سیرجان-خیابان شریعتی-كوچه اعلاء-ساختمان رادمهر

شماره تماس مطب: 3229291

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4775

متخصص جراحی عمومی  کرمان – دکتر دكتر مظاهر ایزدیان

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر مظاهر ایزدیان

استان/شهر: کرمان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: سیرجان-خیابان شریعتی-ساختمان پزشكی تخصصی زیتون

شماره تماس مطب: 3222858

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4776

متخصص جراحی عمومی  کرمان – دکتر دكتر منصور اثنی عشری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر منصور اثنی عشری

استان/شهر: کرمان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: كرمان-چهارراه طهماسب آباد-ساختمان پزشكان ثامن الحجج

شماره تماس مطب: 2224718

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4778

متخصص جراحی عمومی  کرمان – دکتر دكتر منصور سعادتی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر منصور سعادتی

استان/شهر: کرمان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: بافت-خیابان طالقانی شرقی-ساختمان پزشكان

شماره تماس مطب: 4229592

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4779

متخصص جراحی عمومی  کرمان – دکتر دكتر محمد رضا ممقانی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمد رضا ممقانی

استان/شهر: کرمان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: جیرفت-خیابان شهید رجایی-ساختمان پزشكان ثامن الائمه

شماره تماس مطب: 

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4748