متخصص جراحی عمومی  اصفهان – دکتر مهدی اخوان

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهدی اخوان

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: اصفهان ، خیابان دکتر شریعتی ، روبروی بیمارستان ، ساختمان فراز ، طبقه 4 ، واحد 404

شماره تماس مطب: 6294802

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3165