متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر سوبهاش چاندرا

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سوبهاش چاندرا

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: تبریز-انتهای خ قره آغاج -روبروی درمانگاه بهداری

شماره تماس مطب: 2804410

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3990

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر سیداحمد موسوی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیداحمد موسوی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: تبریز- خ شریعتی جنوبی -كوچه ارك -پ الف 5/2

شماره تماس مطب: 5562255

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3992

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر سیدباقرغفاری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدباقرغفاری

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: تبریز-شریعتی شمالی -اول كوچه پستخانه قدیم

شماره تماس مطب: 5530999

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3994

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر رحیم علیزاده

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رحیم علیزاده

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: تبریز- خ امام- نرسیده به چهارراه آبرسان- طبقه فوقانی كلینیك پاستور

شماره تماس مطب: 3365188

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3971

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر حسین سروچرندابی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسین سروچرندابی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: تبریز- خ 17شهریورجدید- جنب آزمایشگاه مهر- س سپید

شماره تماس مطب: 5541579

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3946

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر جلال زارع پور

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جلال زارع پور

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: تبریز- اول 17شهریورجدید- جنب داروخانه بقراط- س آبان

شماره تماس مطب: 5535357

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3927

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر جمال الدین نیكنامی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جمال الدین نیكنامی

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: تبریز- ارتش جنوبی- نبش كوچه صدر- س ماهان- واحد15

شماره تماس مطب: 5549111

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3928

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر جمشید احتشام دفتری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جمشید احتشام دفتری

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: تبریز- كوی ولیعصر- نرسیده به فلكه بارنج- كوچه مریم شرقی- پ19

شماره تماس مطب: 3304368

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3929

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر بابك ابری اقدم

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بابك ابری اقدم

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: تبریز- پاستورجدید- بین طالقانی وارتش- جنب بانك ملی- برج ضرغام

شماره تماس مطب: 5562564

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3908

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر بیوك تیشه زن

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بیوك تیشه زن

استان/شهر: تبریز

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: تبریز- خ امام- سه راه طالقانی- روبروی پاساژجام جم

شماره تماس مطب: 5569799

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3921