متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر منصور مهرزاد

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر منصور مهرزاد

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خ ستارخان -جنب ایستگاه دربان نو-مقابل مسجد-مجتمع ایرانمهر

شماره تماس مطب: 66500628-77180505

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1849

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر احمد حسن پور

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمد حسن پور

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خ جیحون-خ دامپزشكی-پ716

شماره تماس مطب: 66885376

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1040

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر سیدحسین كریمی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدحسین كریمی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خ ستارخان -ایستگاه دریان نو-اول خ نهم-پ 7

شماره تماس مطب: 66501884

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1320

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر محمود عبائی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمود عبائی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خ ابوذر-روبروی مسجد ابوذر

شماره تماس مطب: 55709944

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1792

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر سلیمان گرامی نیا

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سلیمان گرامی نیا

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: طهران میدان نبوت -نبش كوچه شهیدعظیمی نیا-پلاك 1

شماره تماس مطب: 77917100

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1264

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر مسعود جسمانی تفتی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مسعود جسمانی تفتی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خ شهید رجائی كوی 13 آبان خ اصلی پ 8

شماره تماس مطب: 55006900

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1824

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر ذبیح اله وزیری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ذبیح اله وزیری

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خاورشهر-منطقه 15-بلوك 21-خ ششم-پ21

شماره تماس مطب: 33852322

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1182

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر شكراله افغان رحمانی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر شكراله افغان رحمانی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: خانی آبادنوشهیدلطیفی مقابل بانك قرض الحسنه مهر شماره 123

شماره تماس مطب: 55022999

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1617

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر سیروس محمدیان خضرلو

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیروس محمدیان خضرلو

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: شهرك غرب بلوارفرحزاد18متری مطهری جنب بازار میوه پ168

شماره تماس مطب: 22070631

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1343

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر بهداد خدیوی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهداد خدیوی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: شهرری میدان حرم ابتدای ذكریای رازی روبروی اداره ثبت اسناد ساختمان امیرالمومنین

شماره تماس مطب: 55907969

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1107