متخصص داخلی  بوشهر – دکتر دكتر نادر تهرانی

پزشک متخصص داخلی در شهر بوشهر نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر نادر تهرانی استان/شهر: بوشهر منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: بوشهر خیابان سنگی روبرو بسیج مركزی جنب داروخانه دكتر اهنگی شماره تماس مطب:   شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۵۸۷

متخصص داخلی تهران – دکتر سید حمید كرباسی

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سید حمید كرباسی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: بیست متری افسریه نرسیده به ۱۵متری دوم پ۴۱۴ شماره تماس مطب: ۳۳۱۴۹۱۶۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۵۳۶

متخصص داخلی تهران – دکتر زینب وترتمیجانی

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر زینب وترتمیجانی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: خ پاسداران میدان هروی برج هروی واحد ۳۰۴ شماره تماس مطب: ۲۲۸۴۷۸۴۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۴۹۷

متخصص داخلی تهران – دکتر رفیع خلیل زاده

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رفیع خلیل زاده استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: میدان انقلاب اول آزادی روبروی سینما مركزی-كوچه جنت ساختمان پزشكان شماره تماس مطب: ۶۶۴۲۵۲۵۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۲۱۳

متخصص داخلی تهران – دکتر بهمن فیروزبخش

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهمن فیروزبخش استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: خ فلسطین جنوبی دكترلبافی نژادپ ۶۹ شماره تماس مطب: ۶۶۴۱۱۷۹۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۱۱۸

متخصص داخلی تهران – دکتر محمداسماعیل دستوار

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمداسماعیل دستوار استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: چهل متری نواب نبش آذربایجان-روبروی ورودی مترو-پلاك ۱۵ ط۲ شماره تماس مطب: ۶۶۹۳۹۰۸۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۷۶۴

متخصص داخلی تهران – دکتر دلیله محصل جمشیدی

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دلیله محصل جمشیدی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: پاسداران-گلستان پنجم-میدان هروی-مجتمع هروی-ط دوم شرقی شماره تماس مطب: ۲۲۹۶۶۷۶۴-۲۲۹۶۶۹۸۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۱۷۷

متخصص داخلی تهران – دکتر ساتكین عسگرزاده

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ساتكین عسگرزاده استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: نازی آباد خ مدائن نبش خدابنده پلاك ۱۳۷ شماره تماس مطب: ۵۵۰۶۹۵۰۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۲۵۵

متخصص داخلی تهران – دکتر مژده نیكبخت

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مژده نیكبخت استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: فلكه سوم تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی جنب داروخانه وفا پلاك ۴۷۲ شماره تماس مطب: ۷۷۲۹۵۴۲۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۶۶۴

متخصص داخلی تهران – دکتر سهراب سلیمان زاده

پزشک متخصص داخلی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سهراب سلیمان زاده استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: داخلی آدرس مطب: اتوبان نواب خ هلال احمر چهارراه عباسی شمالی طبقه فوقانی حیات شماره تماس مطب: ۵۵۴۱۳۳۲۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۵۱۳