متخصص زنان و زایمان  اصفهان – دکتر هاله وفائی

پزشک متخصص زنان و زایمان در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر هاله وفائی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: زنان و زایمان

آدرس مطب: دروازه شیراز مجتمع سپهر طبقه دوم

شماره تماس مطب: 6680495

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3147

متخصص زنان و زایمان  اصفهان – دکتر نرگس علیان

پزشک متخصص زنان و زایمان در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نرگس علیان

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: زنان و زایمان

آدرس مطب: دروازه شیراز خ چها باغ بالا روبروی خ بهار ازادی طبقه فوقانی داروخانه سینوهه

شماره تماس مطب:  

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3135

متخصص زنان و زایمان  اصفهان – دکتر مینا قدیری

پزشک متخصص زنان و زایمان در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مینا قدیری

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: زنان و زایمان

آدرس مطب: دروازه شیراز -اول سعادت آباد- جنب بانك ملت 6616079

شماره تماس مطب: 6616079

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3117

متخصص زنان و زایمان  اصفهان – دکتر شهنازآرام

پزشک متخصص زنان و زایمان در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر شهنازآرام

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: زنان و زایمان

آدرس مطب: چهارباغ بالا-نرسیده به دروازه شیراز-ساختمان بهاران

شماره تماس مطب: 6249899

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2723

متخصص زنان و زایمان  اصفهان – دکتر سیمین زمانی

پزشک متخصص زنان و زایمان در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیمین زمانی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: زنان و زایمان

آدرس مطب: دروازه شیراز ابتدای خ هزارجریب ساختمان سپهر واحد25 – 6693834

شماره تماس مطب: 6693834

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2696

متخصص زنان و زایمان  اصفهان – دکتر سوسن نوروزی

پزشک متخصص زنان و زایمان در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سوسن نوروزی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: زنان و زایمان

آدرس مطب: خ چهارباغ بالا نرسیده به دروازه شیراز

شماره تماس مطب: 6612637

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2641

متخصص زنان و زایمان  اصفهان – دکتر بهمن خانجانی

پزشک متخصص زنان و زایمان در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهمن خانجانی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: زنان و زایمان

آدرس مطب: چهارباغ بالا-نرسیده به دروازه شیراز-نبش خ بهارازادی

شماره تماس مطب: 6277409

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2484

متخصص متخصص زنان وزایمان تهران – دکتر محمد ملكی

پزشک متخصص متخصص زنان وزایمان در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمد ملكی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: متخصص زنان وزایمان

آدرس مطب: خ بهار شیراز نبش سهروردی جنوبی ساختمان پزشكان بهار شیراز 89

شماره تماس مطب: 77531911

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1754

متخصص متخصص زنان وزایمان تهران – دکتر ریحان طهیر میر دامادی

پزشک متخصص متخصص زنان وزایمان در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ریحان طهیر میر دامادی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: متخصص زنان وزایمان

آدرس مطب: استاد مطهری نبش میر زای شیرازی ساختمان 111

شماره تماس مطب: 88719885

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1473

متخصص متخصص زنان وزایمان تهران – دکتر هاله معصومی راد

پزشک متخصص متخصص زنان وزایمان در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر هاله معصومی راد

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: متخصص زنان وزایمان

آدرس مطب: میدان هفت تیر خ بهارشیرازنبش میدان بهارشیرازساختمان یاران پلاك 149

شماره تماس مطب: 88302877

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1969