متخصص عفونی و گرمسیری تهران – دکتر ماشاء اله امجدی

پزشک متخصص عفونی و گرمسیری در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ماشاء اله امجدی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی و گرمسیری

آدرس مطب: شهرك اكباتان روبروی دبیرستان عموئیان -كوچه طوس پلاك 18

شماره تماس مطب: 44663777

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1666

متخصص عفونی تهران – دکتر پرویز بیات اسدی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر پرویز بیات اسدی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: خ وحیدیه پ 327

شماره تماس مطب: 77834695

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1146

متخصص عفونی تهران – دکتر معصومه عسگریان

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر معصومه عسگریان

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: شهید مدنی بالاتر ازچهارراه نظام آباد پلاك 539 واحد4

شماره تماس مطب: 77699051

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1842

متخصص عفونی و گرمسیری تهران – دکتر محمد علی حامد توسلی

پزشک متخصص عفونی و گرمسیری در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمد علی حامد توسلی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی و گرمسیری

آدرس مطب: میدان ابوذر بعدازشهرداری منطقه 17-بعدازچهارراه فیضی-شماره707

شماره تماس مطب: 55722816

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1736

متخصص عفونی تهران – دکتر سیدمحمود میرهاشمی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدمحمود میرهاشمی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: نازی آبادبازاراول پ 60

شماره تماس مطب: 55055297-5076191

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1580

متخصص عفونی تهران – دکتر رضا جمالیان

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا جمالیان

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: چهاراه نظام آباد-وسبلان -ساختمان پزشكان 963

شماره تماس مطب: 77561318

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1448

متخصص عفونی تهران – دکتر محمد كعبه منور

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمد كعبه منور

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: گیشا نبش خ پیروزی پ 125 طبقه همكف

شماره تماس مطب: 88260691

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1749

متخصص عفونی تهران – دکتر سعیدسلیمان میگون

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سعیدسلیمان میگون

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: میدان فلاح 20 متری ابوذر روبروی مسجد جامع پلاك 536

شماره تماس مطب: 55725615

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1262

متخصص عفونی تهران – دکتر مصطفی عمیدی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مصطفی عمیدی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: یوسف آباد خ سید جمال الدین اسد آبادی جنب كوچه 6پ64

شماره تماس مطب: 88718246

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1836

متخصص عفونی تهران – دکتر بهرام نصری رازین

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهرام نصری رازین

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: عفونی

آدرس مطب: صفائیه -شهرری -خ گلسیرین -پ 64

شماره تماس مطب: 33748810

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1110