متخصص عفونی  سمنان – دکتر احسان بینش

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احسان بینش استان/شهر: سمنان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: شاهرود خ ۲۲ بهمن ابتدای كوچه شهید مزجی جنب داروخانه دكتر امینیان مجتمع نور طبقه همكف شماره تماس مطب: ۲۲۴۴۴۶۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه …

متخصص عفونی  سمنان – دکتر احسان نزاكتی علیزاده

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احسان نزاكتی علیزاده استان/شهر: سمنان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: شاهرود خیابان ۲۲ بهمن ساختمان پزشكان فاتح واحد ۲ شماره تماس مطب: ۲۲۲۱۰۷۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۸۶۴

متخصص عفونی  سمنان – دکتر مهرداد خالدی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهرداد خالدی استان/شهر: سمنان منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: دامغان ، خ خندق ، مجتمع پزشكی تخصصی ، طبقه دوم شماره تماس مطب: ۵۲۵۲۹۲۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۸۵۰