متخصص عفونی و گرمسیری  اهواز – دکتر مجید فرهادی

پزشک متخصص عفونی و گرمسیری در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مجید فرهادی استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: عفونی و گرمسیری آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی خیابان سعدی جنوبی مجتمع پزشكی صدف طبقه سوم واحد ۵ شماره تماس مطب: ۲۲۳۰۶۸۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه …

متخصص عفونی و گرمسیری  اهواز – دکتر سیدمحمد علوی

پزشک متخصص عفونی و گرمسیری در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدمحمد علوی استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: عفونی و گرمسیری آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی نبش حافظ مجتمع پزشكی خوزستان طبقه سوم شماره تماس مطب: ۲۲۲۱۱۲۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۰۴

متخصص عفونی و گرمسیری  اهواز – دکتر سیدمحمدجعفر آل محمد

پزشک متخصص عفونی و گرمسیری در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدمحمدجعفر آل محمد استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: عفونی و گرمسیری آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی بین حافظ وفردوسی شماره تماس مطب: ۲۲۳۱۲۹۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۰۶