متخصص عفونی تهران – دکتر پرویز بیات اسدی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر پرویز بیات اسدی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: خ وحیدیه پ ۳۲۷ شماره تماس مطب: ۷۷۸۳۴۶۹۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۱۴۶

متخصص عفونی تهران – دکتر معصومه عسگریان

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر معصومه عسگریان استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: شهید مدنی بالاتر ازچهارراه نظام آباد پلاك ۵۳۹ واحد۴ شماره تماس مطب: ۷۷۶۹۹۰۵۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۸۴۲

متخصص عفونی تهران – دکتر سیدمحمود میرهاشمی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدمحمود میرهاشمی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: نازی آبادبازاراول پ ۶۰ شماره تماس مطب: ۵۵۰۵۵۲۹۷-۵۰۷۶۱۹۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۵۸۰

متخصص عفونی تهران – دکتر رضا جمالیان

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا جمالیان استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: چهاراه نظام آباد-وسبلان -ساختمان پزشكان ۹۶۳ شماره تماس مطب: ۷۷۵۶۱۳۱۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۴۴۸

متخصص عفونی تهران – دکتر محمد كعبه منور

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمد كعبه منور استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: گیشا نبش خ پیروزی پ ۱۲۵ طبقه همكف شماره تماس مطب: ۸۸۲۶۰۶۹۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۷۴۹

متخصص عفونی تهران – دکتر سعیدسلیمان میگون

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سعیدسلیمان میگون استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: میدان فلاح ۲۰ متری ابوذر روبروی مسجد جامع پلاك ۵۳۶ شماره تماس مطب: ۵۵۷۲۵۶۱۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۲۶۲

متخصص عفونی تهران – دکتر مصطفی عمیدی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مصطفی عمیدی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: یوسف آباد خ سید جمال الدین اسد آبادی جنب كوچه ۶پ۶۴ شماره تماس مطب: ۸۸۷۱۸۲۴۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۸۳۶

متخصص عفونی تهران – دکتر بهرام نصری رازین

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهرام نصری رازین استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: صفائیه -شهرری -خ گلسیرین -پ ۶۴ شماره تماس مطب: ۳۳۷۴۸۸۱۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۱۱۰

متخصص عفونی تهران – دکتر مهری كدخدایان

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهری كدخدایان استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: بلوارستاری شمالی-نبش بنفشه۹-ساختمان پزشكان نور شماره تماس مطب: ۴۴۴۲۶۸۸۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۸۸۲

متخصص عفونی تهران – دکتر سیدمحمود میرهاشمی

پزشک متخصص عفونی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدمحمود میرهاشمی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: عفونی آدرس مطب: نازی آبادبازاراول پ ۶۰ شماره تماس مطب: ۵۵۰۵۵۲۹۷-۵۰۷۶۱۹۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۳۳۳