متخصص غدد و رشد كودكان  اصفهان – دکتر مهین هاشمی پورزواره

پزشک متخصص غدد و رشد كودكان در شهر اصفهان نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهین هاشمی پورزواره استان/شهر: اصفهان منطقه: تخصص پزشک: غدد و رشد كودكان آدرس مطب: خ بزرگمهر-ساختمان ۱۵۲ شماره تماس مطب: ۶۷۴۹۶۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۲۳۷۰

متخصص غدد و متابولیسم  اصفهان – دکتر نادر طاهری

پزشک متخصص غدد و متابولیسم در شهر اصفهان نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نادر طاهری استان/شهر: اصفهان منطقه: تخصص پزشک: غدد و متابولیسم آدرس مطب: خ شمس آبادی-روبروی بنیادشهید-ساختمان ۲۱ شماره تماس مطب: ۲۲۰۱۷۴۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۲۳۷۱