متخصص قلب وعروق  بوشهر – دکتر دكتر مهرداد رشدی بنام

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر مهرداد رشدی بنام

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: گناوه- كلینیك تخصصی امام خمینی(ره)- طبقه همكف

شماره تماس مطب: 7723225423

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3584

متخصص قلب وعروق  بوشهر – دکتر دكترعبدالحمید فروزانی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترعبدالحمید فروزانی

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: دشتستان- برازجان- میدان شهید چمران- مجتمع پزشكی نوید2،طبقه2

شماره تماس مطب: 7734259135

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3597

متخصص قلب وعروق  بوشهر – دکتر دكتر محمدرضا پوربهی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمدرضا پوربهی

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: بوشهر – خ امام خمینی – روبه روی یگان ویژه سابق – ساختمان پارس

شماره تماس مطب: 5563247

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3572

متخصص قلب وعروق  بوشهر – دکتر دكتر مریم بركت

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر مریم بركت

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: بوشهر – حیابان امام – روبروی استانداری

شماره تماس مطب: 3531748

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3579

متخصص قلب وعروق  بوشهر – دکتر دكتر فاطمه بهبودی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر فاطمه بهبودی

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: دشتستان برازجان خ بیمارستان خ برق مجتمع پزشكان دی طبقه سوم

شماره تماس مطب: 7734228132

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3561

متخصص قلب وعروق  بوشهر – دکتر دكتر امیر ارسلان قباسیاه

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر امیر ارسلان قباسیاه

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: بوشهر – میدان امام- روبروی استانداری-جنب دندانپزشكی پارسه

شماره تماس مطب: 5553217

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3533

متخصص قلب وعروق  بوشهر – دکتر دكتر حمیدرضا بحرانی فرد

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر حمیدرضا بحرانی فرد

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: قلب وعروق

آدرس مطب: دشتستان برازجان -خیابان شهیدچمران -ساختمان پزشكی نوید

شماره تماس مطب:  

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3540

پرتو پزشكي(پرتوشناسي تشخيصي (راديولوژي)) قلب شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام پرتو پزشكي ::: قلب

تخصص این پرتو پزشكي :::  پرتوشناسي تشخيصي (راديولوژي)

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این پرتو پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس پرتو پزشكي قلب ::: خ امام خميني

شماره تماس پرتو پزشكي قلب :::