متخصص قلب وعروق  اهواز – دکتر كوشیار بریمانی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر كوشیار بریمانی استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: خیابان طالقانی مقابل حسینه اعظم شماره تماس مطب: ۲۲۲۵۳۴۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۵۹

متخصص قلب وعروق  اهواز – دکتر عبدالعلی احسانی

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عبدالعلی احسانی استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی خیابان كتانباف مجتمع کارون شماره تماس مطب: ۲۲۲۳۵۶۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۳۴

متخصص قلب وعروق  اهواز – دکتر سیدمحمدحسن عادل

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدمحمدحسن عادل استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: خیابان طالقانی مقابل بازار زرگرها پلاك ۱۲۳ شماره تماس مطب: ۲۲۱۸۳۹۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۰۷

متخصص قلب وعروق  اهواز – دکتر سیدمسعود سیدیان

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدمسعود سیدیان استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی خیابان كتانباف جنب مدرسه كلیمه شماره تماس مطب: ۲۲۲۱۴۷۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۳۱۱

متخصص قلب وعروق  اهواز – دکتر احمدرضا عصاره

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمدرضا عصاره استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی خیابان مولوی مجتمع پزشكی اهواز شماره تماس مطب: ۲۲۲۳۴۶۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۲۴۹

متخصص قلب وعروق  اهواز – دکتر اشرف سورانی یانچشمه

پزشک متخصص قلب وعروق در شهر اهواز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر اشرف سورانی یانچشمه استان/شهر: اهواز منطقه: تخصص پزشک: قلب وعروق آدرس مطب: چهارراه نادری جنب پایگاه انتقال خون مجتمع پزشکی آرین طبقه ۴ واحد ۱۸ شماره تماس مطب: ۲۲۳۴۳۸۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان …

مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) كوشيار بريماني شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام مطب پزشكي ::: كوشيار بريماني تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق مقطع ::: متخصص واقع در شهر اهواز این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس مطب پزشكي كوشيار بريماني ::: اهواز …

مطب پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) محمدفرامرزي شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام مطب پزشكي ::: محمدفرامرزي تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق مقطع ::: متخصص واقع در شهر اهواز این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس مطب پزشكي محمدفرامرزي ::: اهوازچهارراه نادري جنب …

خدمات پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) صنايع فولاد شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام خدمات پزشكي ::: صنايع فولاد تخصص این خدمات پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق مقطع ::: متخصص واقع در شهر اهواز این خدمات پزشكي در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس خدمات پزشكي صنايع فولاد ::: اهواز …

خدمات پزشكي(بيماريهاي قلب و عروق) طالقاني شهر اهواز

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی نام خدمات پزشكي ::: طالقاني تخصص این خدمات پزشكي :::  بيماريهاي قلب و عروق مقطع ::: متخصص واقع در شهر اهواز این خدمات پزشكي در چه منطقه ای از شهر اهواز واقع شده است؟ فاقد منطقه آدرس خدمات پزشكي طالقاني ::: اهوازامانيه خ مستعان …