متخصص قلب و عروق  اصفهان – دکتر مهدی شیرازی نژاد

پزشک متخصص قلب و عروق در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مهدی شیرازی نژاد

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: قلب و عروق

آدرس مطب: خ آمادگاه -جنب جامكو-ساختمان پزشكی بهبود-طبقه زیر

شماره تماس مطب: 2222747

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3088

متخصص قلب و عروق  اصفهان – دکتر مرضیه تاجمیرریاحی

پزشک متخصص قلب و عروق در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مرضیه تاجمیرریاحی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: قلب و عروق

آدرس مطب: دروازه شیراز كوچه شهید سرابچی ساختمان سپهر طبقه دوم

شماره تماس مطب: 6686634

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3028