متخصص جراحی مغز و اعصاب  بوشهر – دکتر دكتر سیدحسین عصایی

پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر سیدحسین عصایی

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی مغز و اعصاب

آدرس مطب: بوشهر- خ امام – مجتمع پزشكی طوس

شماره تماس مطب: 3537129

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3547

متخصص جراحی مغز و اعصاب  بوشهر – دکتر دكتر آرش صفاریان

پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر آرش صفاریان

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی مغز و اعصاب

آدرس مطب: بوشهر-میدان امام خمینی – خ بیسیم – ساختمان مهر

شماره تماس مطب: 3537549

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3524

مطب پزشكي(بيماريهاي مغز و اعصاب) ناصر آل اسحاق شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: ناصر آل اسحاق

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي مغز و اعصاب

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي ناصر آل اسحاق ::: بوشهر ساختمان پزشكان طوس طبقه 4

شماره تماس مطب پزشكي ناصر آل اسحاق ::: 77 – 33550454

مطب پزشكي(بيماريهاي مغز و اعصاب) هومان سليمي پور شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: هومان سليمي پور

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي مغز و اعصاب

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي هومان سليمي پور ::: بوشهر جرجاني

شماره تماس مطب پزشكي هومان سليمي پور :::

مطب پزشكي(بيماريهاي مغز و اعصاب) ايرج كشاورزي شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: ايرج كشاورزي

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي مغز و اعصاب

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي ايرج كشاورزي ::: بوشهر مجتمع مهرگان

شماره تماس مطب پزشكي ايرج كشاورزي :::

مطب پزشكي(بيماريهاي مغز و اعصاب) اعظم مرادي شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: اعظم مرادي

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي مغز و اعصاب

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي اعظم مرادي ::: ساختمان پزشكان پارس

شماره تماس مطب پزشكي اعظم مرادي ::: 771 – 3534701

مطب پزشكي(بيماريهاي مغز و اعصاب) فهيمه احمدي شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: فهيمه احمدي

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي مغز و اعصاب

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي فهيمه احمدي ::: ساختمان مهرگان

شماره تماس مطب پزشكي فهيمه احمدي :::

مطب پزشكي(بيماريهاي مغز و اعصاب) رضا نعمتي شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: رضا نعمتي

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي مغز و اعصاب

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي رضا نعمتي ::: خ سنگي ساختمان پارس

شماره تماس مطب پزشكي رضا نعمتي ::: 771 – 5551633

مطب پزشكي(بيماريهاي مغز و اعصاب) تيفا يكتا نزاد شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: تيفا يكتا نزاد

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي مغز و اعصاب

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي تيفا يكتا نزاد ::: خ سنگي

شماره تماس مطب پزشكي تيفا يكتا نزاد :::