متخصص مغزواعصاب  زاهدان – دکتر دكترآرش غلامی پور

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترآرش غلامی پور

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: مغزواعصاب

آدرس مطب: زابل-خ بعثت-روبروی داروخانه خواجوی نیا

شماره تماس مطب: 2225265

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4256

متخصص جراحی مغز و اعصاب  زاهدان – دکتر دكتر محمد امام دادی

پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمد امام دادی

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی مغز و اعصاب

آدرس مطب: زاهدان -خیام ساختمان پزشكان مهر

شماره تماس مطب: 2420026

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4232

متخصص جراحی مغز و اعصاب  زاهدان – دکتر دكتر محمد صفدری

پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمد صفدری

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی مغز و اعصاب

آدرس مطب: زاهدان خ خیام ساختمان پزشكان خیام

شماره تماس مطب: 2415978

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4233

متخصص مغزواعصاب  زاهدان – دکتر دكتر ساسان مشیرزاده

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر ساسان مشیرزاده

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: مغزواعصاب

آدرس مطب: ایرانشهر خ نور چهارراه بسیج جنب آزمایشگاه رازی

شماره تماس مطب: 2234694

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4195

متخصص جراحی مغز و اعصاب  زاهدان – دکتر دكتر بهرام كشمیریان

پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر بهرام كشمیریان

استان/شهر: زاهدان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی مغز و اعصاب

آدرس مطب: زاهدان خ خیام ساختمان پزشكان میلاد

شماره تماس مطب: 2437335

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4176

مطب پزشكي(بيماريهاي مغز و اعصاب) نبي اكرم شهر زاهدان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: نبي اكرم

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي مغز و اعصاب

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر زاهدان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر زاهدان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي نبي اكرم ::: زاهدان-بلوارمطهري

شماره تماس مطب پزشكي نبي اكرم ::: 54 – 33235237

مطب پزشكي(بيماريهاي مغز و اعصاب) عليرضا خسروي+(ج ويزيت +خدمات جانبازان) شهر زاهدان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: عليرضا خسروي+(ج ويزيت +خدمات جانبازان)

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي مغز و اعصاب

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر زاهدان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر زاهدان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي عليرضا خسروي+(ج ويزيت +خدمات جانبازان) ::: زاهدان-خ اميرالمونين 5

شماره تماس مطب پزشكي عليرضا خسروي+(ج ويزيت +خدمات جانبازان) ::: 541 – 3216893

خدمات پزشكي(بيماريهاي مغز و اعصاب) نبي اكرم شهر زاهدان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام خدمات پزشكي ::: نبي اكرم

تخصص این خدمات پزشكي :::  بيماريهاي مغز و اعصاب

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر زاهدان

این خدمات پزشكي در چه منطقه ای از شهر زاهدان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس خدمات پزشكي نبي اكرم ::: زاهدان

شماره تماس خدمات پزشكي نبي اكرم :::

مطب پزشكي(جراحي مغز و اعصاب) محمدامامدادي+ج شهر زاهدان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: محمدامامدادي+ج

تخصص این مطب پزشكي :::  جراحي مغز و اعصاب

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر زاهدان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر زاهدان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي محمدامامدادي+ج ::: زاهدان تقاطع مولوي وشهيد بهشتي

شماره تماس مطب پزشكي محمدامامدادي+ج :::