متخصص مغزواعصاب  سمنان – دکتر سید افشین سمائی

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سید افشین سمائی

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: مغزواعصاب

آدرس مطب: سمنان میدان معلم 8 متری اول جنب آزمایشگاه

شماره تماس مطب: 4447777

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5904

متخصص مغزواعصاب  سمنان – دکتر بهرام حقی آشتیانی

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بهرام حقی آشتیانی

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: مغزواعصاب

آدرس مطب: دامغان خ پرستار- ساختمان پزشكان طبقه همكف

شماره تماس مطب: 5260606

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5874

متخصص مغزواعصاب  سمنان – دکتر نبی اله اصغری

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نبی اله اصغری

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: مغزواعصاب

آدرس مطب: سمنان میدان سعدی ساختمان پزشكان صدف طبقه 3

شماره تماس مطب: 3332565

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5856

متخصص جراحی مغز و اعصاب  سمنان – دکتر آرش بابا پور طاهر

پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر آرش بابا پور طاهر

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی مغز و اعصاب

آدرس مطب: سمنان میدان سعدی ، پاساژ صدف ، طبقه 4

شماره تماس مطب: 3322082-3

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5861

متخصص مغزواعصاب  سمنان – دکتر مجتبی خاكپور

پزشک متخصص مغزواعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مجتبی خاكپور

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: مغزواعصاب

آدرس مطب: شاهرود خیابان 22 بهمن کوچه شهید مزجی ساختمان میلاد

شماره تماس مطب: 2240380

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5823

متخصص جراحی مغز و اعصاب  سمنان – دکتر فهیمه اسماعیلی

پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فهیمه اسماعیلی

استان/شهر: سمنان

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی مغز و اعصاب

آدرس مطب: سمنان میدان سعدی ، ساختمان صدف ، طبقه چهارم ، واحد 5

شماره تماس مطب: 3331939

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5815

مطب پزشكي(بيماريهاي مغز و اعصاب) سيدافشين سمائي شهر سمنان

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: سيدافشين سمائي

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي مغز و اعصاب

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر سمنان

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر سمنان واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي سيدافشين سمائي ::: سمنان-ميدان معلم- جنب ساختمان پزشكان رازي

شماره تماس مطب پزشكي سيدافشين سمائي ::: 23 – 33447777