متخصص جراحی مغز و اعصاب  قزوین – دکتر سید مهران مولوی شیرازی

پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سید مهران مولوی شیرازی

استان/شهر: قزوین

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی مغز و اعصاب

آدرس مطب: قزوین فردوسی

شماره تماس مطب: 2227205

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4361

متخصص مغز و اعصاب  اصفهان – دکتر عمید طباطبائی

پزشک متخصص مغز و اعصاب در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر عمید طباطبائی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: مغز و اعصاب

آدرس مطب: دروازه شیراز – مجتمع آزادی – آپارتمان 22 6632789

شماره تماس مطب: 6632789

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2816