متخصص نورولوژی-اعصاب تهران – دکتر مژده قبائی

پزشک متخصص نورولوژی-اعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مژده قبائی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: نورولوژی-اعصاب

آدرس مطب: جلال آل احمد-انتهای غربی-پل گیشا-پ73

شماره تماس مطب: 88266239

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1663

متخصص نورولوژی-اعصاب  همدان – دکتر مظاهری – شهیر

پزشک متخصص نورولوژی-اعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مظاهری – شهیر

استان/شهر: همدان

منطقه:

تخصص پزشک: نورولوژی-اعصاب

آدرس مطب: همدان – خ بوعلی- ساختمان خاتم الانبیا

شماره تماس مطب: 2525700

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5764

متخصص نورولوژی-اعصاب  همدان – دکتر صالحی – محمد

پزشک متخصص نورولوژی-اعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر صالحی – محمد

استان/شهر: همدان

منطقه:

تخصص پزشک: نورولوژی-اعصاب

آدرس مطب: نهاوند – خ آزادگان – ایستگاه تاكسی

شماره تماس مطب: 0852-3221301

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5707

متخصص نورولوژی-اعصاب  همدان – دکتر خالقی – علیرضا

پزشک متخصص نورولوژی-اعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر خالقی – علیرضا

استان/شهر: همدان

منطقه:

تخصص پزشک: نورولوژی-اعصاب

آدرس مطب: ملایر – ساختمان پزشكی مركزی – طبقه دوم

شماره تماس مطب: 2225900

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5646

متخصص نورولوژی-اعصاب  کرمانشاه – دکتر دكتر پیام محمدی متخصص

پزشک متخصص نورولوژی-اعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر پیام محمدی متخصص

استان/شهر: کرمانشاه

منطقه:

تخصص پزشک: نورولوژی-اعصاب

آدرس مطب: اسلام اباد

شماره تماس مطب: 5226222

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5064

متخصص نورولوژی-اعصاب  کرمانشاه – دکتر دكتر لیلا افشار متخصص

پزشک متخصص نورولوژی-اعصاب در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر لیلا افشار متخصص

استان/شهر: کرمانشاه

منطقه:

تخصص پزشک: نورولوژی-اعصاب

آدرس مطب: كنگاور

شماره تماس مطب: 2235529

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5065