متخصص بيماريهاي پوست تهران منطقه ۴-مطب پزشكي-روئين تن آرش

مشخصات  مطب پزشكي نام پزشک/نام مرکز:روئين تن آرش متخصص بيماريهاي پوست شهر/منطقه:تهران/منطقه ۴ آدرس مطب/مرکز:بزرگراه رسالت خ ش باغدارنيا جنب كلانتري ۱۲۶ شماره تماس مطب/مرکز:۲۱ – ۷۷۸۶۱۹۰۲

متخصص بيماريهاي پوست تهران منطقه ۱۵-مطب پزشكي-داور شهبازي

مشخصات  مطب پزشكي نام پزشک/نام مرکز:داور شهبازي متخصص بيماريهاي پوست شهر/منطقه:تهران/منطقه ۱۵ آدرس مطب/مرکز:۱-شهرري خ پيلغوش پ ۷۶ شماره تماس مطب/مرکز:۲۱ – ۳۳۸۰۴۴۴۵

متخصص بيماريهاي پوست تهران منطقه ۶-مطب پزشكي-حميد وحيدي

مشخصات  مطب پزشكي نام پزشک/نام مرکز:حميد وحيدي متخصص بيماريهاي پوست شهر/منطقه:تهران/منطقه ۶ آدرس مطب/مرکز:يوسف آبا د خ فتحي شقاقي كلينيك شقايق شماره تماس مطب/مرکز:۲۱ – ۸۷۰۴۷۳۲۶

متخصص بيماريهاي پوست تهران منطقه ۲-مطب پزشكي-ايران (سعادت آباد)

مشخصات  مطب پزشكي نام پزشک/نام مرکز:ايران (سعادت آباد) متخصص بيماريهاي پوست شهر/منطقه:تهران/منطقه ۲ آدرس مطب/مرکز:سعادت آباد پايينتراز م سرو پ ۸۹ شماره تماس مطب/مرکز:۲۱ – ۲۲۰۷۶۹۰۲

متخصص بيماريهاي پوست تهران منطقه ۸-مطب پزشكي-اشرف نصري

مشخصات  مطب پزشكي نام پزشک/نام مرکز:اشرف نصري متخصص بيماريهاي پوست شهر/منطقه:تهران/منطقه ۸ آدرس مطب/مرکز:رسالت چهارراه سرسبز جنب بانك صادرات پلاك ۶۴۶ طبقه ۲ واحد۶ شماره تماس مطب/مرکز:۲۱ – ۲۲۵۸۳۳۰۷

متخصص پوست تهران – دکتر رضا جعفری فشاركی

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا جعفری فشاركی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: خ شهید رجائی كوی ۱۳ آبان خ اصلی پلاك ۸ طبقه اول(شنبه جهارشنبه عصر) شماره تماس مطب: ۵۵۰۰۶۹۰۰-۷۷۱۶۲۷۶۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان …

متخصص پوست تهران – دکتر مرتضی رضیعی

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مرتضی رضیعی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: شهرك ژاندارمری بلوار مزداران پلی كلینیك تخصصی مزداران-پ۱۹۵۵ شماره تماس مطب: ۴۴۲۱۲۰۹۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۸۰۰

متخصص پوست تهران – دکتر سیمین ابراهیم زاده

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیمین ابراهیم زاده استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: بلوار فردوس روبروی تره بار پ ۳۲۸ واحد ۱۷ شماره تماس مطب: ۴۴۰۴۵۴۵۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۵۹۹

متخصص پوست تهران – دکتر محمد تقی تائبی

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمد تقی تائبی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: خ قلعه مرغی نرسیده به خط آهن اول-روبروی مسجدفاطمیه-پ۲۸ شماره تماس مطب: ۵۵۶۷۴۱۰۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۷۰۳

متخصص پوست تهران – دکتر محمد رضا شهسواری

پزشک متخصص پوست در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمد رضا شهسواری استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: پوست آدرس مطب: خ شهید رجائی ایستگاه ورزشگاه پ ۳۵۲ شماره تماس مطب: ۵۵۳۱۲۲۹۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۷۲۶