متخصص پوست  خرم آباد – دکتر حمیدرضا آبایی

پزشک متخصص پوست در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمیدرضا آبایی

استان/شهر: خرم آباد

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: بروجرد – خیابان شهدا ساختمان پزشكان مهر

شماره تماس مطب: 2613636

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5202

متخصص پوست  خرم آباد – دکتر مژده سرلك

پزشک متخصص پوست در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مژده سرلك

استان/شهر: خرم آباد

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: بروجرد – خیابان شهدا كوچه بشیر معظم مجتمع پارس

شماره تماس مطب: 2615290

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5203

متخصص پوست  خرم آباد – دکتر محمد نظری

پزشک متخصص پوست در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمد نظری

استان/شهر: خرم آباد

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: خرم آباد خیابان امام خمینی چهارراه بانك جنب داروخانه لرستان

شماره تماس مطب: 2212294

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5204

متخصص پوست  خرم آباد – دکتر هدی رحیمی

پزشک متخصص پوست در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر هدی رحیمی

استان/شهر: خرم آباد

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: دورود – خیابان شریعتی

شماره تماس مطب: 4215860

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5205

متخصص پوست  خرم آباد – دکتر حسین مطوریان پور

پزشک متخصص پوست در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسین مطوریان پور

استان/شهر: خرم آباد

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: خرم آباد خیابان شهدا شرقی كوچه اسفند

شماره تماس مطب: 2222097

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5199

متخصص پوست  خرم آباد – دکتر احمد گرجی

پزشک متخصص پوست در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمد گرجی

استان/شهر: خرم آباد

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: بروجرد خ شهدا طبقه فوقانی كفش بلا

شماره تماس مطب: 

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5200

متخصص پوست  خرم آباد – دکتر حمید رشنو

پزشک متخصص پوست در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمید رشنو

استان/شهر: خرم آباد

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: خرم آباد میدان شهدا طبقه فوقانی داروخانه امام حسین

شماره تماس مطب: 2214603

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 5201

مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) سيده نسيبه سهرابيان شهر خرم آباد

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: سيده نسيبه سهرابيان

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر خرم آباد

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر خرم آباد واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي سيده نسيبه سهرابيان ::: خرم آباد بين ميدان شهدا و چهار راه فرهنگ ساختمان پزشكان فرهنگ

شماره تماس مطب پزشكي سيده نسيبه سهرابيان ::: 66 – 33302191

مطب پزشكي(بيماريهاي پوست) اميرمجدالدين اميرجوانبخت شهر خرم آباد

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: اميرمجدالدين اميرجوانبخت

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي پوست

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر خرم آباد

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر خرم آباد واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي اميرمجدالدين اميرجوانبخت ::: خرم اباد-بين چهارراه بانك وشهدا

شماره تماس مطب پزشكي اميرمجدالدين اميرجوانبخت ::: 66 – 33327722