متخصص پوست  کرمان – دکتر دكترمجتبی پورلشكری

پزشک متخصص پوست در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكترمجتبی پورلشكری

استان/شهر: کرمان

منطقه:

تخصص پزشک: پوست

آدرس مطب: رفسنجان -بلوار مدرس ابتدای كوچه شماره 3 ساختمان پزشكان متخص

شماره تماس مطب: 5228032

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 4842