متخصص چشم  بوشهر – دکتر دكتر لیلا كاظمی زنجانی

پزشک متخصص چشم در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر لیلا كاظمی زنجانی

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: چشم

آدرس مطب: بوشهر میدان امام ساختمان مهر

شماره تماس مطب: 2526591

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3564

متخصص چشم  بوشهر – دکتر دكتر محمدحسین صادقی

پزشک متخصص چشم در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمدحسین صادقی

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: چشم

آدرس مطب: بوشهر_خ امام _ساختمان پارس

شماره تماس مطب: 5564577

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3571

متخصص چشم  بوشهر – دکتر دكتر محمدمهدی شهبازی

پزشک متخصص چشم در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمدمهدی شهبازی

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: چشم

آدرس مطب: دشتستان برازجان خ چمران ساختمان پزشكان دی طبقه سوم واحد 35

شماره تماس مطب: 7734224010

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3576

متخصص چشم  بوشهر – دکتر دكتر سیدهاشم دریاباری

پزشک متخصص چشم در شهر بوشهر

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر سیدهاشم دریاباری

استان/شهر: بوشهر

منطقه:

تخصص پزشک: چشم

آدرس مطب: بوشهر -میدان امام -جنب بانك ملی – ساختمان مهرگان

شماره تماس مطب: 5563300

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3549

مطب پزشكي(جراح متخصص بيماريهاي چشم) محمد حسين صادقي شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: محمد حسين صادقي

تخصص این مطب پزشكي :::  جراح متخصص بيماريهاي چشم

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي محمد حسين صادقي ::: بوشهر خيابان امام ساختمان پزشكان پارس طبقه همكف

شماره تماس مطب پزشكي محمد حسين صادقي ::: 77 – 33564577

مطب پزشكي(جراح متخصص بيماريهاي چشم) سيد حامد فقيهي شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: سيد حامد فقيهي

تخصص این مطب پزشكي :::  جراح متخصص بيماريهاي چشم

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي سيد حامد فقيهي ::: بوشهر خ سنگي درمانگاه محمد رسول الله طبقه چهارم

شماره تماس مطب پزشكي سيد حامد فقيهي :::

مطب پزشكي(جراح متخصص بيماريهاي چشم) اردشيراسلامي راد شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: اردشيراسلامي راد

تخصص این مطب پزشكي :::  جراح متخصص بيماريهاي چشم

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي اردشيراسلامي راد ::: ميدان امام ساختمان مهرگان واحد303

شماره تماس مطب پزشكي اردشيراسلامي راد :::

مطب پزشكي(جراح متخصص بيماريهاي چشم) سجاد كاكائي شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: سجاد كاكائي

تخصص این مطب پزشكي :::  جراح متخصص بيماريهاي چشم

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي سجاد كاكائي ::: بوشهر ساختمان بزشكان مهر ميدان امام

شماره تماس مطب پزشكي سجاد كاكائي :::

مطب پزشكي(بيماريهاي چشم (استرابيسم واگولوپلاستيك)) اكبرتختائيان شهر بوشهر

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: اكبرتختائيان

تخصص این مطب پزشكي :::  بيماريهاي چشم (استرابيسم واگولوپلاستيك)

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر بوشهر

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر بوشهر واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي اكبرتختائيان ::: كلينيك محمد رسول الله ص

شماره تماس مطب پزشكي اكبرتختائيان :::