مطب پزشكي(جراح متخصص بيماريهاي چشم) داريوش فرخ تهراني شهر مشهد

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: داريوش فرخ تهراني

تخصص این مطب پزشكي :::  جراح متخصص بيماريهاي چشم

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر مشهد

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر مشهد واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي داريوش فرخ تهراني ::: مشهد خ كوهسنگي6

شماره تماس مطب پزشكي داريوش فرخ تهراني ::: 511 – 8549322

مطب پزشكي(جراح متخصص بيماريهاي چشم) داريوش فرخ تهراني شهر مشهد

جزییات بیشتر درباره این مرکز درمانی

نام مطب پزشكي ::: داريوش فرخ تهراني

تخصص این مطب پزشكي :::  جراح متخصص بيماريهاي چشم

مقطع ::: متخصص

واقع در شهر مشهد

این مطب پزشكي در چه منطقه ای از شهر مشهد واقع شده است؟ فاقد منطقه

آدرس مطب پزشكي داريوش فرخ تهراني ::: مشهد خ كوهسنگي6

شماره تماس مطب پزشكي داريوش فرخ تهراني ::: 511 – 8549322

متخصص جراح متخصص بيماريهاي چشم تهران منطقه 11-مطب پزشكي-شهيد شوريده

مشخصات  مطب پزشكي

نام پزشک/نام مرکز:شهيد شوريده

متخصص جراح متخصص بيماريهاي چشم

شهر/منطقه:تهران/منطقه 11

آدرس مطب/مرکز:خ پاستورشرقي -جنب نهاد رياست جمهوري

شماره تماس مطب/مرکز:21 – 66404801

متخصص جراح متخصص بيماريهاي چشم تهران منطقه 19-مطب پزشكي-شهداي سرباز (گروه سوم پدافند هوايي-عمار5521-9)(اوليه سطح1)

مشخصات  مطب پزشكي

نام پزشک/نام مرکز:شهداي سرباز (گروه سوم پدافند هوايي-عمار5521-9)(اوليه سطح1)

متخصص جراح متخصص بيماريهاي چشم

شهر/منطقه:تهران/منطقه 19

آدرس مطب/مرکز:جاده قديم قم نرسيده به گردنده حسن اباد فرعي سمت راست پادگان نصر

شماره تماس مطب/مرکز:229 – 3229272

متخصص جراح متخصص بيماريهاي چشم تهران منطقه 4-مطب پزشكي-شاهين شيوخي

مشخصات  مطب پزشكي

نام پزشک/نام مرکز:شاهين شيوخي

متخصص جراح متخصص بيماريهاي چشم

شهر/منطقه:تهران/منطقه 4

آدرس مطب/مرکز:فلكه2تهرانپارس جنب فروشگاه رفاه ك ش رضايي پ8واحد5

شماره تماس مطب/مرکز:21 – 77710686

متخصص جراح متخصص بيماريهاي چشم تهران منطقه 15-مطب پزشكي-سيدهاشم موسوي

مشخصات  مطب پزشكي

نام پزشک/نام مرکز:سيدهاشم موسوي

متخصص جراح متخصص بيماريهاي چشم

شهر/منطقه:تهران/منطقه 15

آدرس مطب/مرکز:م1خ خاوران خ32جنب عينك اتابك(1شنبه3شنبه) م2:خ شريعتي نرسيده به م فدس خ كريمي جنب بانك تات پ74واحد3

شماره تماس مطب/مرکز:21 – 22688451