متخصص چشم تهران – دکتر سلیمان ولی زاده

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سلیمان ولی زاده استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: بلوار مرزداران – بین دانش و ایثار پ ۱۹۵۷ پلی كلینیك تخصصی مرزداران شماره تماس مطب: ۴۴۲۱۲۱۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت …

متخصص چشم تهران – دکتر پرویز الیاسی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر پرویز الیاسی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: شهرك اكباتان – فاز اول – بلوار اصلی – روبروی مدرسه شهید عموئیان – ساختمان طوس -پ۵ شماره تماس مطب: ۴۴۶۶۶۶۰۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در …

متخصص چشم تهران – دکتر سیدعلی یزدیان

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدعلی یزدیان استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: میدان هفت حوض- اول گلبرگ شرقی – داخل پاساژ نبوت پلاك ۷۲۰ شماره تماس مطب: ۷۷۹۱۸۸۶۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۵۷۵

متخصص چشم تهران – دکتر مرضیه مرادی مقدم خامنه

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مرضیه مرادی مقدم خامنه استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خ دكترفاطمی خ پروین اعتصامی نبش كوچه اردشیر پلاك ۳ طبقه دوم شماره تماس مطب: ۸۸۹۶۳۵۱۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت …

متخصص چشم تهران – دکتر شاهین شیوخی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر شاهین شیوخی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: فلكه دوم تهرانپارس جنب فروشگاه رفاه كوچه رضایی پلاك ۸ شماره تماس مطب: ۷۷۷۱۰۶۸۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۶۱۳

متخصص چشم تهران – دکتر رضا رفیعی میلاجردی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا رفیعی میلاجردی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خ آزادی روبروی پپسی كولا نبش شادمان شماره ۱۱۰ شماره تماس مطب: ۶۶۰۰۶۹۸۶ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۴۵۰

متخصص چشم تهران – دکتر سید محمد جزایری

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سید محمد جزایری استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خانی ابادنو-خ مهران-تقاطع شهید لطیفی-پ۲۸۵ شماره تماس مطب: ۵۵۰۲۸۰۷۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۲۹۹

متخصص چشم تهران – دکتر سلیمان ولی زاده

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سلیمان ولی زاده استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: بلوار مرزداران – بین دانش و ایثار پ ۱۹۵۷ پلی كلینیك تخصصی مرزداران شماره تماس مطب: ۴۴۲۱۲۱۰۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت …

متخصص چشم تهران – دکتر ناصر فتوحی فیروز اباد

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ناصر فتوحی فیروز اباد استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خزانه بخارائی-بالای بانك مسكن شماره تماس مطب: ۵۵۰۵۷۳۵۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۹۱۹

متخصص چشم تهران – دکتر احمد درخشانی

پزشک متخصص چشم در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمد درخشانی استان/شهر:تهران-تهران منطقه: تخصص پزشک: چشم آدرس مطب: خ دماوند بالاتراز سینما دماوند نبش كوچه مسعود سعد پلاك ۱۳۹طبقه ۲ واحد۶ شماره تماس مطب: ۷۷۴۱۴۶۱۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۱۰۴۲