متخصص چشم پزشك  اصفهان – دکتر حمیدفشاركی

پزشک متخصص چشم پزشك در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حمیدفشاركی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: چشم پزشك

آدرس مطب: دروازه شیراز مجتمع آزادی بلوك 3

شماره تماس مطب: 6638793

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2554