متخصص گوش وحلق وبینی  اراک – دکتر یاوری ملیحه

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر یاوری ملیحه

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: خمین میدان 15 خرداد – خ تختی – ساختمان پزشكان بزرگمهر – طبقه سوم

شماره تماس مطب: 8652221887

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2186

متخصص گوش وحلق وبینی  اراک – دکتر طرزی محمد مهدی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر طرزی محمد مهدی

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: اراك- خ دكتر بهشتی- بالاتر از سه راه /tdtd class=td class=158td class= /td/tdارامنه- ساختمان بزرگمهر

شماره تماس مطب: 2239774

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2116

متخصص گوش وحلق وبینی  اراک – دکتر سنمار علیرضا

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سنمار علیرضا

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: اراک – خ شهید بهشتی – کوچه شکرایی – ساختمان پزشکان مرکزی طبقه دوم

شماره تماس مطب: 2213042

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2096

متخصص گوش وحلق وبینی  اراک – دکتر جعفری ابوالفضل

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جعفری ابوالفضل

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: اراك -خ امام خ دوازده متری ملك ساختمان پزشكان اراك

شماره تماس مطب: 2243336

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2047

متخصص گوش وحلق وبینی  اراک – دکتر خازنی رضا

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر خازنی رضا

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: خمین- م 15 خرداد- ساختمان پزشكان – طبقه دوم

شماره تماس مطب: 2221282

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2059

متخصص گوش وحلق وبینی  اراک – دکتر خدابخشی علی اكبر

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر خدابخشی علی اكبر

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: اراك سه راه ارامنه جنب تامین اجتماعی ساختمان پزشكان

شماره تماس مطب: 2226244

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2060

متخصص گوش وحلق وبینی  اراک – دکتر بدیعی رضا

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بدیعی رضا

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: اراك- خ دكتر بهشتی- روبروی امامزاده- ساختمان بوعلی

شماره تماس مطب: 2216770

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2038

متخصص گوش وحلق وبینی  اراک – دکتر برازش بابك

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر اراک

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر برازش بابك

استان/شهر: اراک

منطقه:

تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی

آدرس مطب: ساوه- خ امامك- كوچه بانك ملی مركزی – ساختمان تخت جمشید- پلاك 2

شماره تماس مطب:  

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2039