متخصص گوش وحلق وبینی  بوشهر – دکتر دكتر هومن ادیبی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر بوشهر نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر هومن ادیبی استان/شهر: بوشهر منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: بوشهر-خ امام-روبروی بسیج مركزی شماره تماس مطب: ۳۵۵۴۵۹۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۵۹۴

متخصص گوش و حلق و بینی  بوشهر – دکتر دکتر محمد جواد احمدی پور

پزشک متخصص گوش و حلق و بینی در شهر بوشهر نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دکتر محمد جواد احمدی پور استان/شهر: بوشهر منطقه: تخصص پزشک: گوش و حلق و بینی آدرس مطب:  بوشهر خیابان امام خمینی ساختمان پزشکان پارس طبقه ۳ واحد ۲۵ شماره تماس مطب: ۰۷۷۳۳۵۳۸۳۵۳ ۰۷۷۳۳۵۵۵۴۹۴  شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری …

متخصص گوش وحلق وبینی  بوشهر – دکتر دكتر امیر احمدی

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر بوشهر نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر امیر احمدی استان/شهر: بوشهر منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: بوشهر خ امام – روبروی استانداری- ساختمان ابوالفضل شماره تماس مطب: ۲۵۲۸۱۵۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۵۳۲

متخصص گوش وحلق وبینی  بوشهر – دکتر دكتر حسن پاك نژاد

پزشک متخصص گوش وحلق وبینی در شهر بوشهر نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر حسن پاك نژاد استان/شهر: بوشهر منطقه: تخصص پزشک: گوش وحلق وبینی آدرس مطب: بوشهر- میدان امام – ساختمان مهرگان شماره تماس مطب: ۵۵۵۲۷۸۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۵۳۸