متخصص گوش و حلق وبینی  اصفهان – دکتر مجیدشكیباپور

پزشک متخصص گوش و حلق وبینی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مجیدشكیباپور

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: گوش و حلق وبینی

آدرس مطب: دروازه شیراز مجتمع سپهر طبقه دوم

شماره تماس مطب: 6686624

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2934