متخصص جراحی عمومی  بوشهر – دکتر دكتر میترا فتحعلی پورقره بلاغ

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر بوشهر نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر میترا فتحعلی پورقره بلاغ استان/شهر: بوشهر منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: بوشهر_خ امام خمینی _روبروی خ فاطمیه _مجتمع درمانی محمدرسول الله شماره تماس مطب: ۳۵۳۴۵۶۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت …

متخصص جراحی عمومی  بوشهر – دکتر دكتر محمدحسن قاصدزاده

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر بوشهر نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر محمدحسن قاصدزاده استان/شهر: بوشهر منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: بوشهر-خ امام خمینی -طبقه دوم ساختمان قرض الحسنه ابوالفضل شماره تماس مطب: ۵۵۵۸۸۶۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۵۷۰

متخصص جراحی عمومی  بوشهر – دکتر دكتر سید حبیب اله دشتی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر بوشهر نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر سید حبیب اله دشتی استان/شهر: بوشهر منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: دشتستان برازجان خیابان بیمارستان ساختمان نوید یك طبقه سوم شماره تماس مطب: ۷۷۳۴۲۵۹۱۵۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۵۴۶

متخصص جراحی عمومی  بوشهر – دکتر دكتر سیروس عباسی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر بوشهر نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر سیروس عباسی استان/شهر: بوشهر منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: بوشهر- خ جانبازان(بیسیم)- مجتمع پزشكی مهر شماره تماس مطب: ۳۵۳۶۴۵۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۵۵۰

متخصص جراحی عمومی  بوشهر – دکتر دكتر آنالی محسنی آزاد

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر بوشهر نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر دكتر آنالی محسنی آزاد استان/شهر: بوشهر منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: بوشهر_خ سنگی_روبرو بسیج مركزی شماره تماس مطب: ۳۵۴۰۷۸۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۵۲۵