متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر سوبهاش چاندرا

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سوبهاش چاندرا استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: تبریز-انتهای خ قره آغاج -روبروی درمانگاه بهداری شماره تماس مطب: ۲۸۰۴۴۱۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۹۰

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر سیداحمد موسوی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیداحمد موسوی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: تبریز- خ شریعتی جنوبی -كوچه ارك -پ الف ۵/۲ شماره تماس مطب: ۵۵۶۲۲۵۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۹۲

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر سیدباقرغفاری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیدباقرغفاری استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: تبریز-شریعتی شمالی -اول كوچه پستخانه قدیم شماره تماس مطب: ۵۵۳۰۹۹۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۹۴

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر رحیم علیزاده

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رحیم علیزاده استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: تبریز- خ امام- نرسیده به چهارراه آبرسان- طبقه فوقانی كلینیك پاستور شماره تماس مطب: ۳۳۶۵۱۸۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۷۱

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر حسین سروچرندابی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسین سروچرندابی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: تبریز- خ ۱۷شهریورجدید- جنب آزمایشگاه مهر- س سپید شماره تماس مطب: ۵۵۴۱۵۷۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۴۶

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر جلال زارع پور

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جلال زارع پور استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: تبریز- اول ۱۷شهریورجدید- جنب داروخانه بقراط- س آبان شماره تماس مطب: ۵۵۳۵۳۵۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۲۷

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر جمال الدین نیكنامی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جمال الدین نیكنامی استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: تبریز- ارتش جنوبی- نبش كوچه صدر- س ماهان- واحد۱۵ شماره تماس مطب: ۵۵۴۹۱۱۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۲۸

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر جمشید احتشام دفتری

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جمشید احتشام دفتری استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: تبریز- كوی ولیعصر- نرسیده به فلكه بارنج- كوچه مریم شرقی- پ۱۹ شماره تماس مطب: ۳۳۰۴۳۶۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۲۹

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر بابك ابری اقدم

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بابك ابری اقدم استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: تبریز- پاستورجدید- بین طالقانی وارتش- جنب بانك ملی- برج ضرغام شماره تماس مطب: ۵۵۶۲۵۶۴ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۰۸

متخصص جراحی عمومی  تبریز – دکتر بیوك تیشه زن

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تبریز نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر بیوك تیشه زن استان/شهر: تبریز منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: تبریز- خ امام- سه راه طالقانی- روبروی پاساژجام جم شماره تماس مطب: ۵۵۶۹۷۹۹ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۳۹۲۱