نتایج جستجو برای: پزشک عمومی خرم آباد — 13 نتیجه

  پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

  نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رستم یزدانی بیوكی

  استان/شهر: خرم آباد

  منطقه:

  تخصص پزشک: جراحی عمومی

  آدرس مطب: خرم اباد خیابان امام خمینی كوچه شهید كاكاوند

  شماره تماس مطب: ۲۷۷۲۹

  شماره تماس پزشک:

  آدرس ایمیل پزشک:

  ساعت کاری مطب:

  کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۴۷

  پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

  نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر فضل اله پورنجاری

  استان/شهر: خرم آباد

  منطقه:

  تخصص پزشک: جراحی عمومی

  آدرس مطب: خرم اباد خیابان امام خمینی كوچه شهید كاكاوند

  شماره تماس مطب: ۲۲۱۱۴۰۴

  شماره تماس پزشک:

  آدرس ایمیل پزشک:

  ساعت کاری مطب:

  کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۴۸

  پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

  نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر احمدرضا كسایی

  استان/شهر: خرم آباد

  منطقه:

  تخصص پزشک: جراحی عمومی

  آدرس مطب: الیگودرز – میدان كروبی ساختمان حكیم

  شماره تماس مطب: ۲۲۴۰۰۰۸۳

  شماره تماس پزشک:

  آدرس ایمیل پزشک:

  ساعت کاری مطب:

  کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۴۹

  پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

  نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حیدر میرزائی

  استان/شهر: خرم آباد

  منطقه:

  تخصص پزشک: جراحی عمومی

  آدرس مطب: خرم اباد بیمارستان ایران

  شماره تماس مطب: 

  شماره تماس پزشک:

  آدرس ایمیل پزشک:

  ساعت کاری مطب:

  کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۰

  پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

  نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا شورمیج

  استان/شهر: خرم آباد

  منطقه:

  تخصص پزشک: جراحی عمومی

  آدرس مطب: خرم اباد خیابان انقلاب نرسیده به بیمارستان شهدای عشایر جنب جامكو

  شماره تماس مطب: ۳۲۲۳۹۴۰

  شماره تماس پزشک:

  آدرس ایمیل پزشک:

  ساعت کاری مطب:

  کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۱

  پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

  نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر رضا فرمان بردار

  استان/شهر: خرم آباد

  منطقه:

  تخصص پزشک: جراحی عمومی

  آدرس مطب: ازنا- خیابان انقلاب جنب داروخانه اعتماد

  شماره تماس مطب: ۴۲۲۰۶۷۷

  شماره تماس پزشک:

  آدرس ایمیل پزشک:

  ساعت کاری مطب:

  کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۲

  پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

  نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیده زهره حجازی

  استان/شهر: خرم آباد

  منطقه:

  تخصص پزشک: جراحی عمومی

  آدرس مطب: بروجرد خ شهدا جنب داروخانه امام ره

  شماره تماس مطب: 

  شماره تماس پزشک:

  آدرس ایمیل پزشک:

  ساعت کاری مطب:

  کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۳

  پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

  نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر علیرضا خدادیان

  استان/شهر: خرم آباد

  منطقه:

  تخصص پزشک: جراحی عمومی

  آدرس مطب: بروجرد خ شهدا ساختمان پزشكان مهر

  شماره تماس مطب: 

  شماره تماس پزشک:

  آدرس ایمیل پزشک:

  ساعت کاری مطب:

  کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۴

  پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

  نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر كامبیز پناهی شریف

  استان/شهر: خرم آباد

  منطقه:

  تخصص پزشک: جراحی عمومی

  آدرس مطب: بروجرد خ شهدا جنب داروخانه پیمان

  شماره تماس مطب: 

  شماره تماس پزشک:

  آدرس ایمیل پزشک:

  ساعت کاری مطب:

  کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۵

  پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

  نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محسن فدایی

  استان/شهر: خرم آباد

  منطقه:

  تخصص پزشک: جراحی عمومی

  آدرس مطب: دورود خیابان شریعتی روبروی سینما كیهان طبقه فوقانی آزمایشگاه فراهانی

  شماره تماس مطب: ۴۲۱۶۱۱۹

  شماره تماس پزشک:

  آدرس ایمیل پزشک:

  ساعت کاری مطب:

  کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۱۵۶

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت لیست پزشکان> وب سایت پزشک آدرس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.

biography

تبلیغات پزشکان

برچسب ساز

طراحی و کدنویسی : رضا دلیر