متخصص جراح عمومی  اصفهان – دکتر مریم طباطبائیان

پزشک متخصص جراح عمومی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر مریم طباطبائیان

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: جراح عمومی

آدرس مطب: دروازه شیراز – مجتمع آزادی – بلوك ب – طبقه دوم 6613063

شماره تماس مطب: 6613063

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3033

متخصص جراح عمومی  اصفهان – دکتر محمود امین جواهری

پزشک متخصص جراح عمومی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر محمود امین جواهری

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: جراح عمومی

آدرس مطب: دروازه شیراز-ابتدای چهارباغ بالا-جنب استخرانقلاب -خ بهارازادی

شماره تماس مطب: 6246621

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 3004

متخصص جراح عمومی  اصفهان – دکتر قاسم مقاره دهكردی

پزشک متخصص جراح عمومی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر قاسم مقاره دهكردی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: جراح عمومی

آدرس مطب: دروازه شیراز- جنب بانك اقتصادنوین – مجتمع آزادی – طبقه اول

شماره تماس مطب: 6631088

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2901

متخصص جراح عمومی  اصفهان – دکتر حسن نورالهی

پزشک متخصص جراح عمومی در شهر اصفهان

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسن نورالهی

استان/شهر: اصفهان

منطقه:

تخصص پزشک: جراح عمومی

آدرس مطب: دروازه شیراز چهارباغ بالا جنب آزمایشگاه كخ ساختمان اسكان طبقه اول -ت 042016

شماره تماس مطب: 6610240

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 2522

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر سیروس منوچهری كاشانی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیروس منوچهری كاشانی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: كریمخان زند میرزای شیرازی كوچه دوم پلاك 54

شماره تماس مطب: 88943006-7

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1344

متخصص جراحی عمومی تهران – دکتر سیروس منوچهری كاشانی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران

نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سیروس منوچهری كاشانی

استان/شهر:تهران-تهران

منطقه:

تخصص پزشک: جراحی عمومی

آدرس مطب: كریمخان زند میرزای شیرازی كوچه دوم پلاك 54

شماره تماس مطب: 88943006-7

شماره تماس پزشک:

آدرس ایمیل پزشک:

ساعت کاری مطب:

کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: 1591