متخصص جراحی عمومی  همدان – دکتر ناصری – محمود

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر ناصری – محمود استان/شهر: همدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: ملایر – روبروی پارك چمران – ساختمان متخصص مركزی شماره تماس مطب: ۲۲۳۰۸۱۸ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۷۷۳

متخصص جراحی عمومی  همدان – دکتر نصر – بهروز

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر نصر – بهروز استان/شهر: همدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: همدان – خ پاستور – برج پاستور – طبقه ۳ شماره تماس مطب: ۲۵۲۶۶۵۶ – ۸۲۶۶۸۸۷ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان …

متخصص جراحی عمومی  همدان – دکتر سلیمی ستوده – تورج

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سلیمی ستوده – تورج استان/شهر: همدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: ملایر -پارك چمران – كوچه صفا شماره تماس مطب: ۰۸۵۱- ۲۲۲۲۹۵۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۶۸۲

متخصص جراحی عمومی  همدان – دکتر شبیری – محمدرضا

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر شبیری – محمدرضا استان/شهر: همدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: همدان خ بوعلی ساختمان پزشكان شماره ۱ شماره تماس مطب: ۲۵۲۵۷۴۲ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۶۹۲

متخصص جراحی عمومی  همدان – دکتر شهبازی – حمید

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر شهبازی – حمید استان/شهر: همدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: همدان – آرامگاه بوعلی – اول بلوار خواجه رشید شماره تماس مطب: ۲۵۲۰۱۴۳ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۶۹۷

متخصص جراحی عمومی  همدان – دکتر سامنی – یداله

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سامنی – یداله استان/شهر: همدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: همدان – اول بلوار خواجه رشید – ساختمان رازی شماره تماس مطب: ۲۵۲۵۵۵۱ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۶۷۶

متخصص جراحی عمومی  همدان – دکتر سلطانیان – علی

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر سلطانیان – علی استان/شهر: همدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: تویسركان – خ باهنر – كلینیك قائم – شماره تماس مطب: ۰۸۵۲ – ۴۲۴۸۰۵۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۶۸۰

متخصص جراحی عمومی  همدان – دکتر حسینی سیانكی – علیرضا

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر حسینی سیانكی – علیرضا استان/شهر: همدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: نهاوند – خ ۱۷ شهریور – مجتمع دكتر رضوی شماره تماس مطب: ۰۸۵۲ – ۳۲۴۲۶۳۰ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان …

متخصص جراحی عمومی  همدان – دکتر درخشان – ابوالحسن

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر درخشان – ابوالحسن استان/شهر: همدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: همدان – مجتمع شفا – طبقه اول شماره تماس مطب: ۲۵۲۵۲۵۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۶۵۱

متخصص جراحی عمومی  همدان – دکتر جعفرنژاد – بابك

پزشک متخصص جراحی عمومی در شهر تهران نام و نام خانوادگی پزشک: دکتر جعفرنژاد – بابك استان/شهر: همدان منطقه: تخصص پزشک: جراحی عمومی آدرس مطب: همدان – خ بوعلی – ساختمان خاتم الانبیا شماره تماس مطب: ۲۵۲۱۶۰۵ شماره تماس پزشک: آدرس ایمیل پزشک: ساعت کاری مطب: کد شناسایی پزشک در سامانه پزشکان سایت پزشک-آدرس: ۵۶۳۴