مشخصات مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي) فيزيوتراپي نوين خوزستان

  مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي)(فيزيوتراپي)

  تایم کاری مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي): صبح و عصر

  شماره تلفن : ۴۲۶۲۴۵۵۵

  آدرس : خوزستان-انديمشك خ اسحاق روشني

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: فيزيوتراپي

  مشخصات مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي) فيزيوتراپي افرينش خوزستان

  مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي)(فيزيوتراپي)

  تایم کاری مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي): صبح و عصر

  شماره تلفن : ۴۲۲۵۹۴۴۲

  آدرس : خوزستان-خوزستان-خ طالقاني -پاركينگ آقامير

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: فيزيوتراپي

  مشخصات مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي) فيزيوتراپي بوعلي خوزستان

  مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي)(فيزيوتراپي)

  تایم کاری مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي): صبح و عصر

  شماره تلفن : ۴۲۲۴۴۰۸۰

  آدرس : خوزستان-خوزستان -خ افرينش خ عدل

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: فيزيوتراپي

  مشخصات مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي) سلامت خوزستان

  مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي)(فيزيوتراپي)

  تایم کاری مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي): صبح و عصر

  شماره تلفن : ۲۲۲۰۸۶۴

  آدرس : خوزستان-مسجد سليمان -خ آزادي-جنب بانك سپه- روبروي آموزشگاه بهسازان

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: فيزيوتراپي

  مشخصات مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي) ثمين خوزستان

  مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي)(فيزيوتراپي)

  تایم کاری مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي): نامشخص

  شماره تلفن : ۴۲۲۵۴۲۴۸

  آدرس : خوزستان-خوزستان-خ آفرينش

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: فيزيوتراپي

  مشخصات مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي) نوين علي كياني هرمزگان

  مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي)(فيزيوتراپي)

  تایم کاری مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي): صبح و عصر

  شماره تلفن : ۹۱۷۳۶۱۹۰۱۲

  آدرس : هرمزگان-بندرعباس خ شهيد كازروني ساختمان پزشكان ميلاد

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: فيزيوتراپي

  مشخصات مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي) مركزي بهار هرمزگان

  مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي)(عمومي)

  تایم کاری مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي): صبح و عصر

  شماره تلفن : ۷۶۱۲۲۲۴۳۹۴

  آدرس : هرمزگان-بندرعباس -خ امام خميني پائين تر از سه راه دلگشاروبرو نان فانتزي كيان كوچه معرفت ۱۲

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: عمومي

  مشخصات مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي) فيزيوتراپي هلال احمر هرمزگان

  مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي)(فيزيوتراپي)

  تایم کاری مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي): صبح و عصر

  شماره تلفن : ۷۶۱۲۲۲۵۶۶۵

  آدرس : هرمزگان-خ- امام خميني- روبروي ساختمان مديريت بانك

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: فيزيوتراپي

  مشخصات مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي) فيزيو تراپيست د كتر خليل جو دي مركزي

  مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي)(فيزيوتراپي)

  تایم کاری مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي): صبح و عصر

  شماره تلفن : ۲۳۳۶۶۸۹

  آدرس : مركزي-خمين — ميدان مدرس – جنب داروخانه شبانه روزي دكتر محمدي

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: فيزيوتراپي

  مشخصات مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي) شفا – فيزيو تراپيست اكرم -شاه كرم مركزي

  مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي)(فيزيوتراپي)

  تایم کاری مركز طب فيزيكي و توانبخشي(فيزيوتراپي): عصر

  شماره تلفن : ۳۲۲۲۶۴۴و ۰۹۱۸۸۶۲۲۲۱۲

  آدرس : مركزي-اراك – خ امام نرسيده به ميدان و ليعصر

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: فيزيوتراپي

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت پزشک آدرس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و توسعه : تیم پشتیبانی پزشک آدرس