مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني فارس

  بيمارستان(بيمارستان)

  تایم کاری بيمارستان: شبانه روزي

  شماره تلفن : ۷۱۵۳۲۲۹۴۱۰

  آدرس : فارس-استهبان – بولوار قائم- بيمارستان امام خميني

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: بيمارستان

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني اباده هرمزگان

  بيمارستان(بيمارستان)

  تایم کاری بيمارستان: شبانه روزي

  شماره تلفن : ۴۴۳۳۳۰۱۱

  آدرس : هرمزگان-بلوار چمران

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: بيمارستان

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني – اهواز خوزستان

  بيمارستان(بيمارستان)

  تایم کاری بيمارستان: صبح و عصر

  شماره تلفن : ۲۲۲۲۱۱۴-۲۲۲۲۹۲۲

  آدرس : خوزستان-اهواز– خ ازادگان

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: بيمارستان

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني رامهرمز خوزستان

  بيمارستان(بيمارستان)

  تایم کاری بيمارستان: صبح و عصر

  شماره تلفن : ۰۶۹۱۲۲۲۲۳۴۳-۵

  آدرس : خوزستان-رامهرمز

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: بيمارستان

  مشخصات بيمارستان بيمارستان امام خميني(O.P.D) خوزستان

  بيمارستان(بيمارستان)

  تایم کاری بيمارستان: شبانه روزي

  شماره تلفن : ۶۱۵۳۲۲۶۸۱۲

  آدرس : خوزستان-آبادان خ منتظري

  توانمندی ها و تجهیزات:

  رزومه و افتخارات:

  تخصص: بيمارستان

شفایاب

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت پزشک آدرس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و توسعه : تیم پشتیبانی پزشک آدرس