مشخصات بيمارستان فريده بهبهاني

  این بيمارستان در کدام استان است؟ خوزستان

  آدرس : بهبهان.خ شهيد عبداللهي

  شماره تلفن: ۲۲۲۲۰۷۲

  آدرس وب سایت:

  رزومه و سوابق:

  توانمندی ها و تجهیزات:

  افتخارات:

  مشخصات بيمارستان شهيد چمران

  این بيمارستان در کدام استان است؟ خوزستان

  آدرس : سوسنگرد.خ امام خميني

  شماره تلفن: ۲۶۲۷۴

  آدرس وب سایت:

  رزومه و سوابق:

  توانمندی ها و تجهیزات:

  افتخارات:

  مشخصات بيمارستان ابوذر

  این بيمارستان در کدام استان است؟ خوزستان

  آدرس : اهواز .زيتون کارمندي

  شماره تلفن: ۳۴۴۴۳۰۵۱

  آدرس وب سایت:

  رزومه و سوابق:

  توانمندی ها و تجهیزات:

  افتخارات:

  مشخصات بيمارستان ممگو

  این بيمارستان در کدام استان است؟ خوزستان

  آدرس : ماهشهر.پتروشيمي

  شماره تلفن: ۲۴۳۴۵۱۰

  آدرس وب سایت:

  رزومه و سوابق:

  توانمندی ها و تجهیزات:

  افتخارات:

  مشخصات بيمارستان شهدا

  این بيمارستان در کدام استان است؟ خوزستان

  آدرس : ماهشهر.ناحيه صنعتي

  شماره تلفن: ۴۲۰۸۱

  آدرس وب سایت:

  رزومه و سوابق:

  توانمندی ها و تجهیزات:

  افتخارات:

  مشخصات بيمارستان نفت

  این بيمارستان در کدام استان است؟ خوزستان

  آدرس : اميديه بيمارستان شهيد ايرانپور

  شماره تلفن: ۲۴۲۲۷۰۲-۴

  آدرس وب سایت:

  رزومه و سوابق:

  توانمندی ها و تجهیزات:

  افتخارات:

  مشخصات بيمارستان آريا

  این بيمارستان در کدام استان است؟ خوزستان

  آدرس : اهواز کيانپارس خ ۱۷ شرقي

  شماره تلفن: ۳۳۳۷۸۳۱۰

  آدرس وب سایت:

  رزومه و سوابق:

  توانمندی ها و تجهیزات:

  افتخارات:

  مشخصات بيمارستان اميرکبير

  این بيمارستان در کدام استان است؟ خوزستان

  آدرس : اهواز.کمپلو خ اميرکبير شمالي

  شماره تلفن: ۳۳۳۷۷۰۶۹۵

  آدرس وب سایت:

  رزومه و سوابق:

  توانمندی ها و تجهیزات:

  افتخارات:

  مشخصات بيمارستان رلزي

  این بيمارستان در کدام استان است؟ خوزستان

  آدرس : اهواز .خ شهيد چمران روبروي فرمانداري

  شماره تلفن: ۳۳۳۳۹۵۳۵

  آدرس وب سایت:

  رزومه و سوابق:

  توانمندی ها و تجهیزات:

  افتخارات:

  مشخصات بيمارستان اروند

  این بيمارستان در کدام استان است؟ خوزستان

  آدرس : اهواز .خ دکترشريعتي خ شهيد قنواتي

  شماره تلفن: ۳۲۹۳۳۳۴۷

  آدرس وب سایت:

  رزومه و سوابق:

  توانمندی ها و تجهیزات:

  افتخارات:

کرکره برقی  جک پارکینگی  کرکره اتوماتیک

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت پزشک آدرس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر
lyrics