بیماری: داروی ملین

  نكته خيلي مهم :   ذكر  مورد استعمال داروهاي گياهي تنها بر اساس وظيفه اطلاع رساني اين سايت  ميباشد و به هيچ عنوان به معناي تجويز يا تكذيب مورد درماني ذكر شده نمي باشد .


  داروی ملین


  ریشه شیرین بیان                                30 گرم

  ترنجبین                                               60 گرم

  طرز تهیه و مقدر مصرف :

  بنفشه و ریشه شیرین بیان پودر شده را در یک فنجان آبجوش ریخته مدت ۳۰ دققیه بگذارید تا دم بکشد سپس آن را صاف كرده و ترنجبین را با آن اضافه می کنند تا حل شود ، در خاتمه مخلوط را در یک نوبت میل کنید .

  نسخه های دیگر :

  داروی ملین

  زردآلو                                            پانزده عدد

  آلو                                                پانزده عدد

  گل نیلوفر                                      سه عدد

  گل بنفشه                                    15 گرم

  عدس پوست کنده                         10 گرم

  گشنیز خشک                             10 گرم

  تخم کاسنی نیم کوبیده                5 گرم

  طرز تهیه و مقدر مصرف :

  داروهای فوق را به مدت یک روز در آب خیسانده و بعد صاف می کنند . مخلوط صاف شده در یک نوبت جهت رفع یبوست  و حرارت و غلبه گرمی در مناطق گرم توصیه كرده اند .

  توجه : برای اینکه خیسانده تهیه شده خاصیت ملینی داشته باشد به آن ۵۰ گرم ترنجبین  اضافه می کنند .

  نسخه شماره  1  

                          دارو : گز علفی ( Quercus infectoria )

  مقدر مصرف :  20 تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بیمار )

  طرز مصرف : در کمی آب حل نموده و میل کنید .

  نسخه شماره  2  

                          دارو : گز خونساری ( گزانگبین )    ( Astragalus adscendens )

  مقدر مصرف :  20 تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بیمار )

  طرز مصرف : در کمی آب حل نموده و میل کنید .

  نسخه شماره  3

                          دارو : ترنجبین  ( Alhagi camelorum )

  مقدر مصرف :  10 تا ۷۰ گرم ( بر حسب سن بیمار )

  طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

  نسخه شماره  4

                          دارو : شیر خشت ( Cotoneaster numularia)

  مقدر مصرف :  تا ۱۰۰ گرم ( بر حسب سن بیمار )

  طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

  نسخه شماره  5

                          دارو : شکر سرخ ( Saccharum offcinarum )

  مقدر مصرف :  تا ۱۰۰ گرم ( بر حسب سن بیمار )

  طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

  نسخه شماره  6

                          دارو : شکر تیغال ( Echinops cephalotes)

  مقدر مصرف :  تا ۱۵ گرم

  طرز مصرف : بصورت دم كرده

  نسخه شماره  7

                          دارو : بید خشت ( Salix excelsa)

  مقدر مصرف :  20 تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بیمار )

  طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

  نسخه شماره  8

                          دارو : دانه خاکشی ( Sisymbrium sophia)

  مقدر مصرف :  4 تا ۸ گرم

  طرز مصرف : با کمی آب  سرد میل کنید .

  نسخه شماره  9

                          دارو : میوه انجیر (Ficus carica )

  مقدر مصرف :  10 تا ۱۵ گرم

  طرز مصرف : بصورت خیسانده در آب گرم یا در شیر میل کنید .

  نسخه شماره  10 ( ملین قوی )

                          دارو : روغن کرچک ( Ricinus communis oil)

  مقدر مصرف :  یک قاشق مربا خوری تا یک قاشق غذا خوری بر حسب سن و وضع بدنی بیمار .

  توجه : این دارو بهترین و مناسبترین و مطمئن ترین ملینهاست و برای کودکان هم مناسب است .

  نسخه شماره  11

                          دارو : روغن بادام ( Prunus amygdalus oil)

  مقدر مصرف :  15 تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بیمار )

  نسخه شماره 12

                          دارو : روغن نارگیل ( Cocos nucifera oil)

  مقدر مصرف :  10 تا ۴۰ گرم ( بر حسب سن بیمار )

  نسخه شماره ۱۳

                          دارو : روغن پنبه دانه ( Gossypium hearbaceum oil)

  مقدر مصرف :  10 تا ۳۰ گرم ( بر حسب سن بیمار )

  نسخه شماره ۱۴

                          دارو : روغن کنجد ( Sesamum indicum oil)

  مقدر مصرف : ۴۰ تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بیمار )

  نسخه شماره  15

                          دارو : روغن ذرت ( Zea mays or corn oil)

  مقدر مصرف : ۴۰ تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بیمار )

  نسخه شماره 16

                          دارو : روغن مغز گردو ( Juglans regia oil )

  مقدر مصرف : ۱۰ تا  15 گرم ( بر حسب سن بیمار )

  کلمات کلیدی: داروی,ملین,علامت,بیماری,ها,درمان,بیماری,روش,درمان,بیماری,ها,نشانه,های,بیماری

  دسته بندی: بیماری

  بیماری: داروی مقوی معده

  نكته خيلي مهم :   ذكر  مورد استعمال داروهاي گياهي تنها بر اساس وظيفه اطلاع رساني اين سايت  ميباشد و به هيچ عنوان به معناي تجويز يا تكذيب مورد درماني ذكر شده نمي باشد .


  نسخه اول :

  داروی مقوی معده

  میوه انیسون                                    یک قسمت

  میوه شوید                                      یک قسمت

  میوه رازیانه                                     یک قسمت

  میوه زیره سیاه                                یک قسمت

  برگ نعناع خشک شده                     یک قسمت

  طرز تهیه و مقدر مصرف :

  یک قاشق غذا خوری ااز مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد  در یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده ظهر وشام بعد از غذا میل کنید .

  کلمات کلیدی: داروی,مقوی,معده,علامت,بیماری,ها,درمان,بیماری,روش,درمان,بیماری,ها,نشانه,های,بیماری

  دسته بندی: بیماری

  بیماری: داروی محرک معده

  نكته خيلي مهم :   ذكر  مورد استعمال داروهاي گياهي تنها بر اساس وظيفه اطلاع رساني اين سايت  ميباشد و به هيچ عنوان به معناي تجويز يا تكذيب مورد درماني ذكر شده نمي باشد .


  داروی محرک معده

  میوه رازیانه                       یک قسمت

  زیره سیاه                        یک قسمت

  تخم گشنیز                      یک قسمت

  میوه انیسون                   یک قسمت

  زیره سبز                         یک قسمت

  طرز تهیه و مقدر مصرف :

  یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده ظهر و شام بعد از غذا میل کنید .

  کلمات کلیدی: داروی,محرک,معده,علامت,بیماری,ها,درمان,بیماری,روش,درمان,بیماری,ها,نشانه,های,بیماری

  دسته بندی: بیماری

  بیماری: داروی ضد نفخ و ضد دل درد

  نكته خيلي مهم :   ذكر  مورد استعمال داروهاي گياهي تنها بر اساس وظيفه اطلاع رساني اين سايت  ميباشد و به هيچ عنوان به معناي تجويز يا تكذيب مورد درماني ذكر شده نمي باشد .


  داروی ضد نفخ و ضد دل درد

  نعناع                                   10 گرم

  بادرنجبويه                            10 گرم

  برگ توت فرنگی                     10 گرم

  طرز تهیه و مقدر مصرف :

  مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان ، نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .

  کلمات کلیدی: داروی,ضد,نفخ,و,ضد,دل,درد,علامت,بیماری,ها,درمان,بیماری,روش,درمان,بیماری,ها,نشانه,های,بیماری

  دسته بندی: بیماری

  پزشک: متخصص خون و آنکولوژی

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران,نوار,قلب,نوار,مغز,سي,تي,اسکن,سنجش,بينايي,سنجش,شنوايي,متخصص,بیماری,های,قلب,و,عروق,

  دسته بندی: پزشک

  پزشک: متخصص تغذیه

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران,نوار,قلب,نوار,مغز,سي,تي,اسکن,سنجش,بينايي,سنجش,شنوايي,متخصص,بیماری,های,قلب,و,عروق,

  دسته بندی: پزشک

  پزشک: متخصص اعصاب و روان — روانپزشک

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران,نوار,قلب,نوار,مغز,سي,تي,اسکن,سنجش,بينايي,سنجش,شنوايي,متخصص,بیماری,های,قلب,و,عروق,

  دسته بندی: پزشک

  پزشک: پزشک مغز و اعصاب

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران,نوار,قلب,نوار,مغز,سي,تي,اسکن,سنجش,بينايي,سنجش,شنوايي,متخصص,بیماری,های,قلب,و,عروق,

  دسته بندی: پزشک

  پزشک: پزشک کلیه و مجاری اداری ، تناسلی

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران,نوار,قلب,نوار,مغز,سي,تي,اسکن,سنجش,بينايي,سنجش,شنواييمتخصص,بیماری,های,قلب,و,عروق,

  دسته بندی: پزشک

  پزشک: پزشک قلب و عروق

  کلمات کلیدی: بانک,اطلاعاتي,پزشکاناطلاعات,داروييآدرس,پزشکان,آدرس,مطب,پزشک,داروخانه,هاي,شبانه,روزيآدرس,بيمارستان,هاي,تهرانمطب,پزشکان,تهران,نوار,قلب,نوار,مغز,سي,تي,اسکن,سنجش,بينايي,سنجش,شنوايي,متخصص,بیماری,های,قلب,و,عروق,

  دسته بندی: پزشک

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت پزشک آدرس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر